ข้อมูลหุ้น TCC

บริษัท บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 45 ออลซีซั่นส์เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 0-2685-3600
โทรสาร 0-2685-3607
เว๊บไซต์ www.thaicapital.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน