ข้อมูลหุ้น NOVA

บริษัท บริษัท โนวา เอมไพร์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ เลขที่ 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กทม. 10260
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
เว๊บไซต์ www.tiw.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน