คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น BANPU

บริษัท บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ อาคารธนภูมิ ชั้น 26-28, 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ 0-2694-6600
โทรสาร 0-2207-0696
เว๊บไซต์ http://www.banpu.com
ราคาหุ้น 6.00
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 5,159,038,506
No. ShareHolder (BANPU) วันที่ 15/05/20 วันที่ 16/04/20 วันที่ 10/04/19 วันที่ 12/09/19 วันที่ 13/09/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด407,564,0427.90% (-0.60)438,919,7518.50% (-0.72)475,891,0339.22% (-0.67)510,308,1779.89% (+1.80)417,447,4618.09%
2บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด288,309,5285.59% 288,309,5285.59% 288,309,5285.59% 288,309,5285.59% 288,309,5285.59%
3สำนักงานประกันสังคม146,140,7002.83% 146,140,7002.83% (+0.57)116,854,4002.26% (-0.02)117,799,4002.28% (+0.05)115,316,0002.23%
4นาย อิสระ ว่องกุศลกิจ118,508,8802.30% 118,508,8802.30% 118,508,8802.30% 118,508,8802.30% 118,508,8802.30%
5STATE STREET EUROPE LIMITED107,728,1162.09% (-0.35)125,997,5302.44% (+0.55)97,521,8551.89% (-0.34)115,264,3062.23% (+0.52)88,191,2851.71%
6นาย กมล ว่องกุศลกิจ94,292,4201.83% 94,292,4201.83% 94,292,4201.83% 94,292,4201.83% 94,292,4201.83%
7บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)87,344,0001.69% 87,344,0001.69% (+1.69)0 0 0
8CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH79,551,4501.54% 79,551,4501.54% (+0.11)73,601,9501.43% 73,601,9501.43% (+1.43)0
9บริษัท ทีเอ็มอี แคปิตอล จำกัด79,243,7001.54% 79,243,7001.54% (-0.39)99,560,3001.93% (+0.01)98,943,7001.92% 98,960,3001.92%
10นาย ประทีป ตั้งมติธรรม54,770,6001.06% (+0.04)52,887,2001.02% (+0.48)28,111,3000.54% (-0.74)66,041,2001.28% (+1.28)0
11บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)51,021,5000.99% (-0.01)51,500,0001.00% (+1.00)0 0 0
12THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED50,244,4040.97% (-0.13)56,559,9041.10% (+0.32)40,257,4440.78% (-0.64)73,183,1441.42% (+0.56)44,214,7500.86%
13นาย วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ46,525,4200.90% 46,625,4200.90% (+0.15)38,625,4200.75% (-0.01)39,425,4200.76% (+0.03)37,668,9200.73%
14บริษัท ซิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด44,260,6000.86% 44,260,6000.86% (+0.86)0 0 0
15SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED42,388,0950.82% (-1.15)101,881,3971.97% (-0.91)148,422,5972.88% (+0.26)134,984,5972.62% (-0.04)137,403,3112.66%
16น.ส. สุภาวี ว่องกุศลกิจ40,691,4780.79% 40,691,4780.79% 40,691,4780.79% 40,691,4780.79% 40,691,4780.79%
17EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD37,660,8500.73% 37,660,8500.73% (+0.73)0 (-0.69)35,534,5500.69% (+0.69)0
18น.ท.พญ. ลักษมี ว่องกุศลกิจ35,700,0000.69% 35,700,0000.69% 35,700,0000.69% 35,700,0000.69% 35,700,0000.69%
19บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด35,611,3000.69% 35,611,3000.69% 35,611,3000.69% 35,611,3000.69% 35,611,3000.69%
20บริษัท เอ็มพี ปาร์ติเกิล บอร์ด จำกัด30,438,4480.59% 30,438,4480.59% 30,438,4480.59% 30,438,4480.59% 30,438,4480.59%
21บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)0 (-0.54)27,830,0000.54% (+0.54)0 0 0
22กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล0 0 (-1.04)53,593,1001.04% (+1.04)0 (-0.99)50,915,2000.99%
23บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด0 0 (-0.63)32,760,1000.63% (+0.63)0 (-0.53)27,213,0000.53%
24กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล0 0 (-0.54)27,671,1000.54% (+0.54)0 (-0.51)26,309,8000.51%
25UBS AG SINGAPORE BRANCH0 0 0 0 (-1.43)73,560,0001.43%
26นาย ศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย0 0 0 0 (-0.69)35,597,0570.69%
27นาย ชนินท์ ว่องกุศลกิจ0 0 0 0 (-0.60)31,146,3760.60%
บ้านปู ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)BPP -บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)SET39,074,351,801
2บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)BANPU -บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)SET550,267,200
3บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)ERW -บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET108,663,169
Total39,733,282,170
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง