คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น BANPU

บริษัท บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ อาคารธนภูมิ ชั้น 26-28, 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ 0-2694-6600
โทรสาร 0-2207-0696
เว๊บไซต์ http://www.banpu.com
ราคาหุ้น 11.50
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 5,161,507,950
No. ShareHolder (BANPU) วันที่ 10/04/19 วันที่ 13/09/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด475,891,0339.22% (+1.13)417,447,4618.09%
2บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด288,309,5285.59% 288,309,5285.59%
3SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED148,422,5972.88% (+0.22)137,403,3112.66%
4นาย อิสระ ว่องกุศลกิจ118,508,8802.30% 118,508,8802.30%
5สำนักงานประกันสังคม116,854,4002.26% (+0.03)115,316,0002.23%
6บริษัท ทีเอ็มอี แคปิตอล จำกัด99,560,3001.93% (+0.01)98,960,3001.92%
7STATE STREET EUROPE LIMITED97,521,8551.89% (+0.18)88,191,2851.71%
8นาย กมล ว่องกุศลกิจ94,292,4201.83% 94,292,4201.83%
9CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH73,601,9501.43% (+1.43)0
10กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล53,593,1001.04% (+0.05)50,915,2000.99%
11น.ส. สุภาวี ว่องกุศลกิจ40,691,4780.79% 40,691,4780.79%
12THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED40,257,4440.78% (-0.08)44,214,7500.86%
13นาย วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ38,625,4200.75% (+0.02)37,668,9200.73%
14น.ท.พญ. ลักษมี ว่องกุศลกิจ35,700,0000.69% 35,700,0000.69%
15บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด35,611,3000.69% 35,611,3000.69%
16บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด32,760,1000.63% (+0.10)27,213,0000.53%
17บริษัท เอ็มพี ปาร์ติเกิล บอร์ด จำกัด30,438,4480.59% 30,438,4480.59%
18นาย ประทีป ตั้งมติธรรม28,111,3000.54% (+0.54)0
19กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล27,671,1000.54% (+0.03)26,309,8000.51%
20UBS AG SINGAPORE BRANCH0 (-1.43)73,560,0001.43%
21นาย ศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย0 (-0.69)35,597,0570.69%
22นาย ชนินท์ ว่องกุศลกิจ0 (-0.60)31,146,3760.60%
บ้านปู ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)BPP -บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)SET47,224,830,091
2บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)ERW -บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET177,035,500
Total47,401,865,591

กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง