คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น BANPU

บริษัท บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ อาคารธนภูมิ ชั้น 26-28, 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ 0-2694-6600
โทรสาร 0-2207-0696
เว๊บไซต์ http://www.banpu.com
ราคาหุ้น 11.50
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 5,159,840,010
No. ShareHolder (BANPU) วันที่ 12/09/19 วันที่ 10/04/19 วันที่ 13/09/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด510,308,1779.89% (+0.67)475,891,0339.22% (+1.13)417,447,4618.09%
2บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด288,309,5285.59% 288,309,5285.59% 288,309,5285.59%
3SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED134,984,5972.62% (-0.26)148,422,5972.88% (+0.22)137,403,3112.66%
4นาย อิสระ ว่องกุศลกิจ118,508,8802.30% 118,508,8802.30% 118,508,8802.30%
5สำนักงานประกันสังคม117,799,4002.28% (+0.02)116,854,4002.26% (+0.03)115,316,0002.23%
6STATE STREET EUROPE LIMITED115,264,3062.23% (+0.34)97,521,8551.89% (+0.18)88,191,2851.71%
7บริษัท ทีเอ็มอี แคปิตอล จำกัด98,943,7001.92% (-0.01)99,560,3001.93% (+0.01)98,960,3001.92%
8นาย กมล ว่องกุศลกิจ94,292,4201.83% 94,292,4201.83% 94,292,4201.83%
9CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH73,601,9501.43% 73,601,9501.43% (+1.43)0
10THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED73,183,1441.42% (+0.64)40,257,4440.78% (-0.08)44,214,7500.86%
11นาย ประทีป ตั้งมติธรรม66,041,2001.28% (+0.74)28,111,3000.54% (+0.54)0
12น.ส. สุภาวี ว่องกุศลกิจ40,691,4780.79% 40,691,4780.79% 40,691,4780.79%
13นาย วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ39,425,4200.76% (+0.01)38,625,4200.75% (+0.02)37,668,9200.73%
14น.ท.พญ. ลักษมี ว่องกุศลกิจ35,700,0000.69% 35,700,0000.69% 35,700,0000.69%
15บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด35,611,3000.69% 35,611,3000.69% 35,611,3000.69%
16EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD35,534,5500.69% (+0.69)0 0
17บริษัท เอ็มพี ปาร์ติเกิล บอร์ด จำกัด30,438,4480.59% 30,438,4480.59% 30,438,4480.59%
18กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล0 (-1.04)53,593,1001.04% (+0.05)50,915,2000.99%
19บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด0 (-0.63)32,760,1000.63% (+0.10)27,213,0000.53%
20กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล0 (-0.54)27,671,1000.54% (+0.03)26,309,8000.51%
21UBS AG SINGAPORE BRANCH0 0 (-1.43)73,560,0001.43%
22นาย ศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย0 0 (-0.69)35,597,0570.69%
23นาย ชนินท์ ว่องกุศลกิจ0 0 (-0.60)31,146,3760.60%
บ้านปู ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)BPP -บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)SET42,190,711,147
2บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)ERW -บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET189,244,844
Total42,379,955,992
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง