ข้อมูลหุ้น AIE

บริษัท บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ เลขที่ 55/2 หมู่ที่ 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110
โทรศัพท์ 0-3487-7485-8
โทรสาร 0-3487-7491-2
เว๊บไซต์ www.aienergy.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน