ข้อมูลหุ้น BBGI

บริษัท บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้นที่ 5 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กทม. 10260
โทรศัพท์ 0-2335-8814
โทรสาร 0-2335-8800
เว๊บไซต์ https://www.bbgigroup.com/
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน