คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น ESSO

บริษัท บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ เลขที่ 3195/17-29 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์ 0-2262-4000
โทรสาร 0-2262-4800
เว๊บไซต์ http://www.esso.co.th
ราคาหุ้น 6.95
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 3,460,751,629
No. ShareHolder (ESSO) วันที่ 03/05/19 วันที่ 19/09/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1EXXONMOBIL ASIA HOLDINGS PTE. LTD.2,283,750,00065.99% 2,283,750,00065.99%
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด167,176,0264.83% (-1.95)234,740,5406.78%
3กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)142,088,3504.11% (+0.20)135,425,0003.91%
4กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)142,088,3504.11% (+0.20)135,425,0003.91%
5นาย วิทิต พงศ์พิโรดม64,500,0001.86% (-0.08)67,250,0001.94%
6SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED40,321,1771.17% (+0.02)39,865,7771.15%
7BNY MELLON NOMINEES LIMITED27,165,9750.78% (+0.17)20,997,6460.61%
8STATE STREET EUROPE LIMITED25,544,0330.74% (-0.75)51,422,6631.49%
9SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC24,699,6000.71% (-0.13)29,041,5840.84%
10กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล0 (-1.40)48,569,0001.40%
11STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY0 (-0.50)17,420,9000.50%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง