ข้อมูลหุ้น ESSO

บริษัท บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ เลขที่ 3195/17-29 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์ 0-2262-4000
โทรสาร 0-2262-4800
เว๊บไซต์ http://www.esso.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน