คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น ESSO

บริษัท บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ เลขที่ 3195/17-29 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์ 0-2262-4000
โทรสาร 0-2262-4800
เว๊บไซต์ http://www.esso.co.th
ราคาหุ้น 8.55
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 3,460,751,629
No. ShareHolder (ESSO) วันที่ 19/03/21 วันที่ 22/06/20 วันที่ 20/03/20 วันที่ 03/05/19 วันที่ 19/09/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1EXXONMOBIL ASIA HOLDINGS PTE. LTD.2,283,750,00065.99% 2,283,750,00065.99% 2,283,750,00065.99% 2,283,750,00065.99% 2,283,750,00065.99%
2กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)146,482,5004.23% (-0.62)167,918,3504.85% (+0.18)161,525,0504.67% (+0.56)142,088,3504.11% (+0.20)135,425,0003.91%
3กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)146,482,5004.23% (-0.62)167,918,3504.85% (+0.18)161,525,0504.67% (+0.56)142,088,3504.11% (+0.20)135,425,0003.91%
4บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด133,798,5473.87% (+1.01)99,124,8172.86% (+0.74)73,435,3742.12% (-2.71)167,176,0264.83% (-1.95)234,740,5406.78%
5กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ28,690,7000.83% (+0.83)0 0 0 0
6SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED18,244,8450.53% (-0.01)18,570,9980.54% (+0.54)0 (-1.17)40,321,1771.17% (+0.02)39,865,7771.15%
7กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว14,979,3000.43% (+0.43)0 0 0 0
8กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว14,705,8000.42% (+0.42)0 0 0 0
9นาย ชาญ โสภณพนิช14,680,0000.42% (+0.42)0 0 0 0
10STATE STREET EUROPE LIMITED12,927,4490.37% (+0.37)0 0 (-0.74)25,544,0330.74% (-0.75)51,422,6631.49%
11นาย สมบัติ พานิชชีวะ0 (-1.47)51,000,0001.47% 51,000,0001.47% (+1.47)0 0
12นาย วิทิต พงศ์พิโรดม0 0 (-0.90)31,000,0000.90% (-0.96)64,500,0001.86% (-0.08)67,250,0001.94%
13NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC0 0 (-0.67)23,023,5000.67% (+0.67)0 0
14BNY MELLON NOMINEES LIMITED0 0 0 (-0.78)27,165,9750.78% (+0.17)20,997,6460.61%
15SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC0 0 0 (-0.71)24,699,6000.71% (-0.13)29,041,5840.84%
16กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล0 0 0 0 (-1.40)48,569,0001.40%
17STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY0 0 0 0 (-0.50)17,420,9000.50%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง