คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น BCPG

บริษัท บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ อาคาร เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 12 เลขที่ 2098 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
เว๊บไซต์ www.bcpggroup.com
ราคาหุ้น 16.70
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,998,857,787
No. ShareHolder (BCPG) วันที่ 04/09/19 วันที่ 06/03/19 วันที่ 04/09/18 วันที่ 11/12/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)1,399,999,99470.04% (-0.07)1,399,999,99470.11% 1,399,999,99470.11% 1,399,999,99470.11%
2สำนักงานประกันสังคม37,320,2891.87% 37,320,2891.87% (+0.20)33,339,1341.67% (-0.06)34,600,2891.73%
3SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED15,496,8340.78% (+0.24)10,713,8680.54% (+0.54)0 (-0.51)10,152,1680.51%
4บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด14,829,0530.74% (-0.43)23,309,0491.17% (+0.23)18,718,3570.94% (+0.15)15,836,7460.79%
5น.ส. พิสชา เหมวชิรวรากร12,000,0000.60% 12,000,0000.60% 12,000,0000.60% 12,000,0000.60%
6BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, PARIS10,607,7000.53% (+0.53)0 0 0
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง