ข้อมูลหุ้น BCPG

บริษัท บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ อาคาร เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 12 เลขที่ 2098 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
เว๊บไซต์ www.bcpggroup.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน