คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น BCPG

บริษัท บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ อาคาร เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 12 เลขที่ 2098 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
เว๊บไซต์ www.bcpggroup.com
ราคาหุ้น 15.80
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,998,857,787
No. ShareHolder (BCPG) วันที่ 15/10/20 วันที่ 02/06/20 วันที่ 04/03/20 วันที่ 04/12/19 วันที่ 04/09/19 วันที่ 06/03/19 วันที่ 11/12/18 วันที่ 04/09/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)1,399,999,99470.04% 1,399,999,99470.04% 1,399,999,99470.04% 1,399,999,99470.04% 1,399,999,99470.04% (-0.07)1,399,999,99470.11% 1,399,999,99470.11% 1,399,999,99470.11%
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด45,409,5782.27% (+0.10)43,463,3832.17% (+1.07)21,971,3931.10% (-0.06)23,237,0131.16% (+0.42)14,829,0530.74% (-0.43)23,309,0491.17% (+0.38)15,836,7460.79% (-0.15)18,718,3570.94%
3สำนักงานประกันสังคม36,229,1341.81% 36,229,1341.81% 36,099,1341.81% (+0.01)36,059,1341.80% (-0.07)37,320,2891.87% 37,320,2891.87% (+0.14)34,600,2891.73% (+0.06)33,339,1341.67%
4SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED17,307,3340.87% (+0.18)13,862,6340.69% (-0.06)14,902,6340.75% (-0.10)16,895,3340.85% (+0.07)15,496,8340.78% (+0.24)10,713,8680.54% (+0.03)10,152,1680.51% (+0.51)0
5น.ส. พิสชา เหมวชิรวรากร12,000,0000.60% 12,000,0000.60% 12,000,0000.60% 12,000,0000.60% 12,000,0000.60% 12,000,0000.60% 12,000,0000.60% 12,000,0000.60%
6BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, PARIS0 0 0 (-0.55)10,917,0000.55% (+0.02)10,607,7000.53% (+0.53)0 0 0
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง