คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น JR

บริษัท บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่อยู่ 32/288-290 หมู่ที่ 8 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10230
โทรศัพท์ 0-2509-7000-2
โทรสาร 0-2945-7381
เว๊บไซต์ www.jrw.co.th
ราคาหุ้น 7.65
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 759,943,472
No. ShareHolder (JR) วันที่ 05/03/21 วันที่ 25/11/20
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ169,391,40022.29% 169,391,40022.29%
2นาง ปรียาภรณ์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ84,147,21811.07% 84,147,21811.07%
3นาย ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุุฒิ73,571,9589.68% (+9.68)0
4นาย ภาวีร์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ49,847,4406.56% 49,847,4406.56%
5นาง ณัฏฐญา นากะพันธ์37,153,4004.89% 37,153,4004.89%
6น.ส. พรชนินทร์ ศรีวงษ์รัตน์36,273,0004.77% (+4.77)0
7นาย สุรเดช อุทัยรัตน์17,658,2002.32% 17,658,2002.32%
8นาย ปรีชา สืบบุก17,135,4002.25% 17,110,4002.25%
9นาง สุจิวรรณ สืบบุก สังขมณี15,523,8002.04% (+2.04)0
10นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ15,200,0002.00% (+2.00)0
11นาย ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ0 (-9.68)73,571,9589.68%
12นางสาว พรชนินทร์ ศรีวงษ์รัตน์0 (-4.77)36,273,0004.77%
13นางสาว สุจิวรรณ สังขมณี0 (-2.04)15,523,8002.04%
14นาย สมชาย ประพันจิตร0 (-1.82)13,800,0001.82%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง