ข้อมูลหุ้น JR

บริษัท บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ 32/288-290 หมู่ที่ 8 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10230
โทรศัพท์ 0-2509-7000-2
โทรสาร 0-2945-7381
เว๊บไซต์ www.jrw.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน