คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น GUNKUL

บริษัท บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ เลขที่ 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม. 10400
โทรศัพท์ 0-2242-5800
โทรสาร 0-2242-5818-9
เว๊บไซต์ http://www.gunkul.com
ราคาหุ้น 2.68
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 7,418,878,088
No. ShareHolder (GUNKUL) วันที่ 26/04/19 วันที่ 30/05/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด3,693,859,40049.79% 3,693,859,40049.79%
2นาย กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์259,592,7263.50% (-0.67)309,592,7264.17%
3ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)232,400,0003.13% 232,400,0003.13%
4UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account203,355,2532.74% (-0.18)216,355,2532.92%
5บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด162,631,3052.19% (+0.08)156,258,0192.11%
6กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว152,331,8002.05% (-0.08)158,212,9002.13%
7CPYI CLT A/C 0090029-1001138,355,2001.86% (-0.03)139,983,9001.89%
8บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)99,043,7001.34% (+0.34)73,955,3001.00%
9SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED88,655,8501.20% (-0.03)91,272,6371.23%
10LGT BANK (SINGAPORE) LTD71,562,2800.96% 71,342,2800.96%
11นาย ประคิน ศรีเจริญ58,695,1510.79% (+0.01)58,181,9510.78%
12กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/2557,378,1000.77% (-0.10)64,272,4000.87%
13นาย วิชัย หวังปรีชาชาญ54,449,9330.73% 54,449,9330.73%
14MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC50,000,0000.67% (+0.67)0
15นาย สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย0 (-0.85)62,814,5050.85%
16น.ส. นันท์ปภัสร์ ปิยพุฒินันท์0 (-0.80)59,243,4070.80%
17บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 (-0.55)40,906,9020.55%
กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)GUNKUL -บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)SET263,456,242
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง