ข้อมูลหุ้น GUNKUL

บริษัท บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ เลขที่ 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม. 10400
โทรศัพท์ 0-2242-5800
โทรสาร 0-2242-5818-9
เว๊บไซต์ http://www.gunkul.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน