คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น BCP

บริษัท บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กทม. 10260
โทรศัพท์ 0-2335-8888
โทรสาร 0-2335-8000
เว๊บไซต์ http://www.bangchak.co.th
ราคาหุ้น 17.30
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,377,235,592
No. ShareHolder (BCP) วันที่ 29/08/19 วันที่ 07/03/19 วันที่ 07/09/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1สำนักงานประกันสังคม203,417,69714.77% (+0.07)202,417,69714.70% (+0.24)199,128,69714.46%
2กระทรวงการคลัง137,442,7679.98% 137,442,7679.98% 137,442,7679.98%
3กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)100,936,8007.33% 100,936,8007.33% 100,936,8007.33%
4กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)100,936,8007.33% 100,936,8007.33% 100,936,8007.33%
5บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด91,454,2506.64% (-0.87)103,446,6417.51% (-1.24)120,439,4288.75%
6SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED32,835,2282.38% (-0.18)35,208,9982.56% (+0.12)33,642,1982.44%
7AIA COMPANY LIMITED-EQDI-D FUND 130,000,0692.18% (+2.18)0 0
8บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)23,056,2001.67% 23,056,2001.67% 23,056,2001.67%
9กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล22,045,4001.60% 22,045,4001.60% 22,045,4001.60%
10STATE STREET EUROPE LIMITED19,245,2111.40% (-0.85)30,925,2692.25% (-0.02)31,304,1432.27%
11นาง สมทรง ลาภานันต์รัตน์15,689,6001.14% (+0.09)14,450,0001.05% (-0.01)14,600,0001.06%
12กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล11,337,7000.82% 11,337,7000.82% 11,337,7000.82%
13NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC10,076,6810.73% (-0.41)15,637,9811.14% (-0.12)17,313,5001.26%
14น.ส. พิสชา เหมวชิรวรากร8,000,0000.58% 8,000,0000.58% 8,000,0000.58%
15MR. HENDRIK ROBERTUS CASTENDIJK7,830,0000.57% 7,830,0000.57% 7,830,0000.57%
16N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 57,792,2000.57% (-0.01)8,000,0000.58% 8,000,0000.58%
17AIA COMPANY LIMITED - EQ4-P0 (-2.18)30,000,0692.18% 30,000,0692.18%
18THE BANK OF NEW YORK MELLON0 (-0.59)8,057,1570.59% (-0.09)9,337,0000.68%
19BNY MELLON NOMINEES LIMITED0 0 (-0.53)7,321,7810.53%
20STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY0 0 (-0.51)7,082,7000.51%
บางจาก คอร์ปอเรชั่น ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)BCPG -บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)SET17,079,999,927
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง