คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น BCP

บริษัท บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กทม. 10260
โทรศัพท์ 0-2335-8888
โทรสาร 0-2335-8000
เว๊บไซต์ http://www.bangchak.co.th
ราคาหุ้น 29.00
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,377,136,785
No. ShareHolder (BCP) วันที่ 28/05/20 วันที่ 05/03/20 วันที่ 29/08/19 วันที่ 07/03/19 วันที่ 07/09/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1สำนักงานประกันสังคม198,307,69714.40% 198,212,69714.40% (-0.37)203,417,69714.77% (+0.07)202,417,69714.70% (+0.24)199,128,69714.46%
2กระทรวงการคลัง137,442,7679.98% 137,442,7679.98% 137,442,7679.98% 137,442,7679.98% 137,442,7679.98%
3กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)100,936,8007.33% 100,936,8007.33% 100,936,8007.33% 100,936,8007.33% 100,936,8007.33%
4กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)100,936,8007.33% 100,936,8007.33% 100,936,8007.33% 100,936,8007.33% 100,936,8007.33%
5บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด72,584,4435.27% (+0.15)70,495,4105.12% (-1.52)91,454,2506.64% (-0.87)103,446,6417.51% (-1.24)120,439,4288.75%
6SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED34,686,1982.52% (-0.10)36,112,1982.62% (+0.24)32,835,2282.38% (-0.18)35,208,9982.56% (+0.12)33,642,1982.44%
7นาง สมทรง ลาภานันต์รัตน์27,383,7001.99% (+0.83)16,000,0001.16% (+0.02)15,689,6001.14% (+0.09)14,450,0001.05% (-0.01)14,600,0001.06%
8บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)24,154,7001.75% (-0.14)25,956,2001.89% (+0.22)23,056,2001.67% 23,056,2001.67% 23,056,2001.67%
9กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล20,425,6001.48% (-0.01)20,566,7001.49% (-0.11)22,045,4001.60% 22,045,4001.60% 22,045,4001.60%
10กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว20,111,4001.46% (+0.65)11,102,2000.81% (+0.81)0 0 0
11บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)19,238,0001.40% (+1.40)0 0 0 0
12AIA COMPANY LIMITED-EQDI-D FUND 113,702,3691.00% (-1.08)28,702,3692.08% (-0.10)30,000,0692.18% (+2.18)0 0
13STATE STREET EUROPE LIMITED10,390,4500.75% (+0.01)10,141,7500.74% (-0.66)19,245,2111.40% (-0.85)30,925,2692.25% (-0.02)31,304,1432.27%
14กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล9,950,6000.72% (-0.04)10,461,1000.76% (-0.06)11,337,7000.82% 11,337,7000.82% 11,337,7000.82%
15MR. HENDRIK ROBERTUS CASTENDIJK8,730,0000.63% 8,730,0000.63% (+0.06)7,830,0000.57% 7,830,0000.57% 7,830,0000.57%
16N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 58,000,0000.58% 8,000,0000.58% (+0.01)7,792,2000.57% (-0.01)8,000,0000.58% 8,000,0000.58%
17น.ส. พิสชา เหมวชิรวรากร8,000,0000.58% 8,000,0000.58% 8,000,0000.58% 8,000,0000.58% 8,000,0000.58%
18กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ7,366,4000.53% (+0.53)0 0 0 0
19บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)0 (-1.40)19,238,0001.40% (+1.40)0 0 0
20NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC0 0 (-0.73)10,076,6810.73% (-0.41)15,637,9811.14% (-0.12)17,313,5001.26%
21AIA COMPANY LIMITED - EQ4-P0 0 0 (-2.18)30,000,0692.18% 30,000,0692.18%
22THE BANK OF NEW YORK MELLON0 0 0 (-0.59)8,057,1570.59% (-0.09)9,337,0000.68%
23BNY MELLON NOMINEES LIMITED0 0 0 0 (-0.53)7,321,7810.53%
24STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY0 0 0 0 (-0.51)7,082,7000.51%
บางจาก คอร์ปอเรชั่น ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)BCPG -บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)SET20,719,999,911
2บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)BCP -บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET562,711,500
Total21,282,711,411
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง