ข้อมูลหุ้น BCP

บริษัท บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กทม. 10260
โทรศัพท์ 0-2335-8888
โทรสาร 0-2335-8000
เว๊บไซต์ http://www.bangchak.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน