คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น BCP

บริษัท บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กทม. 10260
โทรศัพท์ 0-2335-8888
โทรสาร 0-2335-8000
เว๊บไซต์ http://www.bangchak.co.th
ราคาหุ้น 26.75
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,376,991,136
No. ShareHolder (BCP) วันที่ 07/03/19 วันที่ 07/09/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1สำนักงานประกันสังคม202,417,69714.70% (+0.24)199,128,69714.46%
2กระทรวงการคลัง137,442,7679.98% 137,442,7679.98%
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด103,446,6417.51% (-1.24)120,439,4288.75%
4กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)100,936,8007.33% 100,936,8007.33%
5กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)100,936,8007.33% 100,936,8007.33%
6SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED35,208,9982.56% (+0.12)33,642,1982.44%
7STATE STREET EUROPE LIMITED30,925,2692.25% (-0.02)31,304,1432.27%
8AIA COMPANY LIMITED - EQ4-P30,000,0692.18% 30,000,0692.18%
9บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)23,056,2001.67% 23,056,2001.67%
10กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล22,045,4001.60% 22,045,4001.60%
11NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC15,637,9811.14% (-0.12)17,313,5001.26%
12นาง สมทรง ลาภานันต์รัตน์14,450,0001.05% (-0.01)14,600,0001.06%
13กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล11,337,7000.82% 11,337,7000.82%
14THE BANK OF NEW YORK MELLON8,057,1570.59% (-0.09)9,337,0000.68%
15น.ส. พิสชา เหมวชิรวรากร8,000,0000.58% 8,000,0000.58%
16N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 58,000,0000.58% 8,000,0000.58%
17MR. HENDRIK ROBERTUS CASTENDIJK7,830,0000.57% 7,830,0000.57%
18BNY MELLON NOMINEES LIMITED0 (-0.53)7,321,7810.53%
19STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY0 (-0.51)7,082,7000.51%
บางจาก คอร์ปอเรชั่น ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)BCPG -บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)SET25,759,999,890

กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง