ข้อมูลหุ้น DEMCO

บริษัท บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ 59 หมู่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0-2959-5811
โทรสาร 0-2959-5816
เว๊บไซต์ http://www.demco.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน