อัตราผลตอบแทนรวม แยกตามรายธุรกิจย้อนหลัง 1 ปี หมวด FIN เรียงตามเดือน Jan 2022

 

No.StockDec 2022Nov 2022Oct 2022Sep 2022Aug 2022Jul 2022Jun 2022May 2022Apr 2022Mar 2022Feb 2022Jan 2022
1TNITY+2.19-18.45+1.2-13.09+27.96-6.17-13.83-8.74-13.45-3.44-5.07+53.33
2CGH+3.08-5.80-6.76-7.5-10.11-20.54-9.68-6.06-14.29-12.5+34.35
3FSS-0.58-8.47+6.18-3.78-3.65-8.13-8.73-10.2-7.27-1.75-10.94+33.89
4GBX+3.57-14.29-1.01-5.71+2.94-6.42-13.49-5.97-12.42-2.96-1.17+26.67
5TK+1.82-7.82-4.28-6.5+0.5-3.4-5.50+0.93-3.42+1.74+25.68
6UOBKH+0.96-3.7+1.89-4.5+6.73-6.31-5.13+2.63-4.2-3.02-3.08+23.81
7TH-2.26-34.8+2-16.67+10.09-12.45-17-8.4+22.43+59.23+5+16.79
8ECL+3.03-7.48-3.6-5.93+0.42-4-7.41+5.47-5.88-1.41-14.97+15.17
9ASK+0.71+8.46-2.99-6.29-0.69+13.39-24.85-2.87-9.38+0.290+10.73
10ASP-0.6700-2.6-0.94+1.27-3.68-3.55-1.74-6.19+3.74+8.09
11NCAP+10.42-11.11-10.99-10.78-11.69-4.94-29.05-15.95-1.14+5.15-9.35+7.54
12MST-0.88+1.79-2.61-0.59+4.39-2.56-1.68+1.71-0.85-1.76-3.1+6.61
13KGI+3.3100-2.81+8.26-5.35-8.3-3.64-9.70+0.75+5.56
14FNS-1.720-0.57-3.31+5.23-3.91-3.76-7.86-1.29-3.33+13.74+5.5
15PL+1.6-1.57-3.05-2.240+0.75-18.9+21.07+0.72+0.72-0.72+5.3
16ML+0.9-4.310-0.8500-9.3+3.2-6.72-5.63-4.05+4.96
17S11+3.73-0.4-2.18-2.88-2.8-3.6-3.48-6.5+1.77-3.13-5.88+4.62
18IFS+4.93-4.05+4.23-4.70+0.68-4.52-0.640-1.86+0.6+4.4
19KTC+0.43+3.07-0.87-4.56+5.24+0.44-6.94+6.06-4.47-2.77+5.42+1.27
20MFC+0.44+0.44+2.71-0.9+0.45+1.37-4.78-9.8-3.83+6.48+1.89+0.95
21SGC+27.1800000000000
22KCAR+1.76-2.3-3.87-2.69+2.04-0.53-20.09+37.65+1.8+3.7300
23SM+1.9600000000000
24GL000000000000
25CHAYO+11.32-2.45-12.83-13.43+0.93-4.46-11.81-3.05+5.77+7.56-7.75-1.97
26SAWAD+7.73+10.37-4.65-11.79-2.01+2.58-12.61+6.6-5.7-1.3-4.15-2.43
27AEONTS+13.4-1.83+0.94-0.6-0.3-3.77-9.69+0.6-1.53-0.76+7.65-2.92
28TIDLOR+7.27+5.77-3.7-6.09+0.88-2.56-12.69-8.84+3.56+2.67+6.38-3.42
29THANI+0.48-7.59+7.18-12.18+16.67+1.49-11.84+4.11+5.29-0.69+3.32-3.65
30HENG+3.52-2.74-2.67-7.98-3.55+9.03-16.67-7-3.85-3.02-6.11-3.78
31MTC+2.7+2.070-14.71-11.92+12.87-13.2+6.49-11.2+1.94-8.44-4.26
32SCAP+0.94+1.92-3.7-10+6.190-10.32+4.26+19.23-3.7-3.57-4.27
33ASAP0-1.83+2.5-9.09+14.29-18.52+2.16+25+38.32-1.83-7.63-4.84
34BAM+5.33-1.96-5.56-11.96+8.88-2.87-6.95-2.6-4.13-5.94+7.35-5.56
35JMT+2.99+3.08-4.76-12.5+5+2.05-5.48-10.92+13.53+13.24+6.25-6.57
36BYD-2.21-2.16+1.46+19.13-0.86-1.69-1.67+5.26+11+15.98-5.06-8.25
37MICRO+3.86-4.17-4.85-8.84-3.3-10.43-10.85-9.79+1.080-4.03-8.59
38SAK-0.81-6.82-1.49-4.96-4.08-2-10.71-6.67+0.18-2.67+1.63-8.91
39AMANAH+0.53-8.74+1.48-8.14+8.87-9.38-11.29-10.62+13.45-3.02+9.5-11.19
40XPG+1.32+5.56-4.64-10.65+12.67-12.79-8.02-6.03-2.45-1.92-7.14-22.76

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)     

การใช้เว็บไซต์ truehitz.com ต่อไปแสดงว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ตามที่อธิบายไว้ใน นโยบายคุ้กกี้ และคุณสามารถจัดการคุกกี้ได้เองโดยคลิกที่ปุ่มตั้งค่า