ข้อมูลหุ้น NCAP

บริษัท บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย์
ที่อยู่ 163 อาคารไทยสมุทร ชั้น 15 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ 0-2096-6990
โทรสาร 0-2096-6989
เว๊บไซต์ www.nextcapital.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน