ข้อมูลหุ้น TH

บริษัท บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย์
ที่อยู่ 877-881 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100
โทรศัพท์ 0-2236-9171-6
โทรสาร 0-2238-5286
เว๊บไซต์ www.thaizhonghua.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน