ข้อมูลหุ้น ASAP

บริษัท บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย์
ที่อยู่ 149 หมู่ที่ 3 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 0-2091-8181
โทรสาร 0-2091-8111
เว๊บไซต์ http://www.asapcarrent.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน