ข้อมูลหุ้น KTC

บริษัท บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย์
ที่อยู่ อาคารสมัชชาวาณิช 2 ชั้น 14, 591 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
โทรศัพท์ 0-2123-5000, 0-2123-5100
โทรสาร 0-2828-5064
เว๊บไซต์ www.ktc.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน