ข้อมูลหุ้น CGH

บริษัท บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย์
ที่อยู่ เลขที่ 132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 20 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 0-2256-7999
โทรสาร 0-2256-7888
เว๊บไซต์ www.cgholdings.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน