คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น CHAYO

บริษัท บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย์
ที่อยู่ เลขที่ 44/499-504 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220
โทรศัพท์ 0-2016-4499
โทรสาร 0-2001-2555
เว๊บไซต์ www.chayo555.com
ราคาหุ้น 12.60
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 961,938,517
No. ShareHolder (CHAYO) วันที่ 29/11/21 วันที่ 13/09/21 วันที่ 11/06/21 วันที่ 10/05/21 วันที่ 29/03/21 วันที่ 07/10/20 วันที่ 27/08/20 วันที่ 14/05/20 วันที่ 25/03/20 วันที่ 18/11/19 วันที่ 16/10/19 วันที่ 10/04/19 วันที่ 07/12/18 วันที่ 25/05/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย สุขสันต์ ยศะสินธุ์332,061,17634.52% (-0.30)332,061,17634.82% (-4.65)334,962,37639.47% (+0.08)313,353,82239.39% (-3.60)303,353,82242.99% (-9.50)352,717,92652.49% 352,717,92652.49% 330,673,05652.49% 330,673,05652.49% 314,926,72052.49% 314,926,72052.49% 314,926,72052.49% (-3.75)314,926,72056.24% (+0.18)313,926,72056.06%
2นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา36,984,5763.84% (-0.04)36,984,5763.88% (+0.34)30,030,8803.54% (-0.05)28,519,5753.59% (+3.59)0 (-2.91)19,585,5002.91% (+0.01)19,485,5002.90% (-0.62)22,161,0003.52% (-0.29)24,006,8003.81% (+0.20)21,680,0003.61% (+1.28)13,959,3002.33% (-1.19)21,099,3003.52% (-0.26)21,149,3003.78% (+0.21)20,000,0003.57%
3นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ33,066,6673.44% (+0.01)32,666,6673.43% (+0.58)24,212,4802.85% 22,699,2002.85% (+0.13)19,199,2002.72% (-0.09)18,904,0002.81% 18,904,0002.81% (-0.41)20,265,0003.22% 20,265,0003.22% 19,300,0003.22% (+0.02)19,200,0003.20% (-0.07)19,600,0003.27% (+0.66)14,600,0002.61% (-1.79)24,620,0004.40%
4น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี32,359,6863.36% (-0.09)32,938,3863.45% (+0.93)21,404,0802.52% (-1.17)29,332,2003.69% (-1.06)33,500,0004.75% (+4.75)0 0 0 0 0 0 0 0 0
5นาย สมยศ มั่นนิธิวรกุล25,347,3002.63% (+0.01)25,000,0002.62% (-0.33)25,000,0002.95% (+0.01)23,400,0002.94% (+2.94)0 (-2.69)18,080,0002.69% (+0.06)17,700,0002.63% (+0.35)14,355,6002.28% (-0.42)17,026,0002.70% (+0.03)16,027,0002.67% (-0.01)16,100,0002.68% (-0.02)16,170,0002.70% (+0.07)14,730,0002.63% (+0.23)13,436,7602.40%
6นาย ณัฐวัช ยศะสินธุ์22,751,7932.37% (+0.03)22,279,7932.34% (-0.51)24,188,3932.85% 22,676,6192.85% (-0.36)22,676,6193.21% (-0.09)22,188,7283.30% 22,188,7283.30% (-0.15)21,754,1523.45% (-0.20)23,021,2523.65% (+0.20)20,718,2403.45% 20,718,2403.45% 20,718,2403.45% 19,327,3403.45% (+0.01)19,282,8403.44%
7นาย สุระ คณิตทวีกุล22,693,1532.36% (-0.02)22,693,1532.38% (-0.04)20,502,4002.42% (-0.57)23,791,3002.99% (-0.22)22,630,2003.21% (+3.21)0 0 0 0 0 0 0 0 0
8นาง วราณี เสรีวิวัฒนา16,800,5331.75% (-0.01)16,800,5331.76% (-0.22)16,800,5331.98% 15,750,5001.98% (+1.98)0 (-1.67)11,200,0001.67% 11,200,0001.67% 10,500,0001.67% 10,500,0001.67% 10,000,0001.67% 10,000,0001.67% (+1.67)0 0 0
9บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด11,550,6861.20% (+0.09)10,555,1981.11% (-0.85)16,619,6181.96% (-0.42)18,893,6082.38% (+0.23)15,153,9232.15% (+0.98)7,859,2961.17% (-1.24)16,178,4472.41% (+0.24)13,652,3512.17% (+1.06)6,969,2501.11% (+0.13)5,907,1000.98% (+0.28)4,201,6000.70% (+0.70)0 (-1.20)6,705,6791.20% (+1.20)0
10น.ส. ชฎารัตน์ เอี่ยมศิริกุลมิตร9,100,0000.95% (-0.13)10,302,0001.08% (+1.08)0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.58)3,500,0000.58% (+0.58)0 0
11นาย พิชิต ชินวิทยากุล0 0 (-1.18)10,000,0001.18% (+1.18)0 0 (-0.60)4,000,0000.60% (+0.60)0 0 0 0 0 0 0 0
12นาง สุภา สุพรรณธะริดา0 0 0 (-1.26)10,051,1601.26% (-0.01)8,976,8001.27% (+0.41)5,800,0000.86% 5,800,0000.86% (+0.15)4,500,0000.71% (+0.71)0 0 0 0 0 0
13นาง พิมพ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา0 0 0 0 (-1.25)8,786,7591.25% (+1.25)0 0 0 0 0 0 0 0 0
14นาย ธิติ ยศะสินธุ์0 0 0 0 (-1.18)8,330,2171.18% 7,933,5401.18% 7,933,5401.18% (-2.03)20,202,8823.21% (-0.19)21,439,5823.40% (+0.19)19,240,8403.21% 19,240,8403.21% 19,240,8403.21% (-0.23)19,240,8403.44% 19,240,8403.44%
15นาย สมชาย วิจิตรแสงรัตน์0 0 0 0 (-1.13)8,000,0001.13% (-0.06)8,000,0001.19% (+0.32)5,850,0000.87% (-0.40)8,000,0001.27% (-0.31)9,937,0001.58% (+0.51)6,400,0001.07% (-0.35)8,500,0001.42% (-0.40)10,900,0001.82% (+0.03)9,999,9001.79% (+1.79)0
16น.ส. สิริพรรณ จันทร์ทิพย์0 0 0 0 0 (-1.25)8,368,3421.25% 8,368,3421.25% (+0.09)7,282,8211.16% 7,282,8211.16% 6,936,0201.16% 6,936,0201.16% (+0.02)6,831,0201.14% (-0.08)6,831,0201.22% 6,831,0201.22%
17น.ส. เพชรรัตน์ วลีฤกษ์ทรัพย์0 0 0 0 0 (-1.04)7,000,0001.04% 6,960,0001.04% (+0.01)6,520,2001.03% 6,510,0001.03% 6,200,0001.03% 6,200,0001.03% 6,200,0001.03% (-0.01)5,800,0001.04% (+1.04)0
18นาย กิตติ ตั้งศรีวงศ์0 0 0 0 0 (-0.93)6,247,5000.93% (+0.01)6,150,0000.92% (+0.10)5,170,5000.82% (+0.02)5,070,0000.80% 4,800,0000.80% 4,800,0000.80% (+0.11)4,150,0000.69% (-0.05)4,150,0000.74% (+0.03)3,999,9000.71%
19นาย สุรชัย เอี่ยมอารยวิทย์0 0 0 0 0 (-0.92)6,200,0000.92% 6,200,0000.92% (+0.09)5,250,0000.83% 5,250,0000.83% 5,000,0000.83% 5,000,0000.83% (+0.10)4,400,0000.73% (+0.01)4,030,0000.72% (+0.20)2,900,0000.52%
20น.ส. พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา0 0 0 0 0 (-0.76)5,088,0000.76% 5,088,0000.76% 4,770,0000.76% 4,770,0000.76% (-0.07)5,000,0000.83% 5,000,0000.83% 5,000,0000.83% (+0.83)0 0
21น.ส. รุ่งทิวา บุญมีโชติ0 0 0 0 0 (-0.71)4,772,0000.71% 4,772,0000.71% (-0.33)6,576,0001.04% 6,576,0001.04% (+0.11)5,600,0000.93% 5,600,0000.93% (+0.02)5,450,0000.91% (+0.91)0 0
22น.ส. ลำดวน สุวรรณราษฎร์0 0 0 0 0 (-0.56)3,750,0000.56% (+0.01)3,729,0000.55% 3,438,0000.55% 3,436,0000.55% (+0.55)0 0 0 0 0
23นาง พิมพ์ใจ อินาลา0 0 0 0 0 (-0.55)3,700,0000.55% 3,700,0000.55% (-0.21)4,803,4350.76% 4,803,4350.76% 4,574,7000.76% 4,574,7000.76% 4,574,7000.76% (-0.06)4,574,7000.82% 4,574,7000.82%
24นาย ชนัตถ์ วรวงศ์วสุ0 0 0 0 0 (-0.51)3,418,0000.51% 3,408,0000.51% (+0.01)3,150,0000.50% (+0.50)0 0 0 (-0.55)3,280,0000.55% (-0.08)3,500,0000.63% (+0.63)0
25นาย ณัฐพล ทรงสายชลชัย0 0 0 0 0 0 (-0.76)5,128,2000.76% (+0.76)0 0 0 0 0 0 0
26นาย กอบพงษ์ พรหมปัญญา0 0 0 0 0 0 0 (-0.77)4,879,3000.77% (+0.77)0 0 0 0 0 0
27นาย พรชัย ศรีเจริญล่ำซำ0 0 0 0 0 0 0 (-0.51)3,207,0000.51% (+0.51)0 0 0 0 0 0
28STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY0 0 0 0 0 0 0 0 (-1.60)10,085,5371.60% (+1.60)0 0 0 0 0
29STATE STREET EUROPE LIMITED0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.68)4,283,7060.68% (+0.68)0 0 0 0 0
30นาย พรชัย เลิศมโนกุล0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-1.17)7,000,0001.17% (+0.20)5,800,0000.97% (+0.97)0 0 0
31น.ส. วาสนา ชัยอิทธิ0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.80)4,806,0000.80% 4,806,0000.80% (-0.02)4,921,0000.82% (+0.07)4,193,6000.75% (+0.75)0
32นาง นิตยา บุญมีโชติ0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.60)3,600,0000.60% (-0.06)3,950,0000.66% (+0.11)3,300,0000.55% (+0.55)0 (-0.54)3,000,0000.54%
33นาย ภค สาธิตพิฐกุล0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.52)3,110,0000.52% (-0.03)3,280,0000.55% 3,280,0000.55% (-0.02)3,170,0000.57% (+0.57)0
34นาง พรทิพย์ เทพตระการพร0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.83)5,006,7000.83% (-0.01)5,046,8000.84% (+0.84)0 0
35นาย ชวลิต จรัสโชติพินิต0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.51)3,035,0000.51% (-0.39)5,035,0000.90% (+0.90)0
36นาย สมศักดิ์ เหล่าสุจริตกุล0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-1.09)6,100,0001.09%
37กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.65)3,626,3000.65%
38นาย อำพล รัตนสุวงศ์ชัย0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.59)3,300,0000.59%
39นาย ณภัทร ปัญจคุณาธร0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.54)3,000,0000.54%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง