คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น ASP

บริษัท บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย์
ที่อยู่ อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 3,9 และ11, 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธร กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2285-1888, 0-2680-1111
โทรสาร 0-2285-1901-2
เว๊บไซต์ www.asiaplusgroup.co.th
ราคาหุ้น 3.08
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 2,105,200,709
No. ShareHolder (ASP) ข้อมูลประจำวันที่ 28/08/18 จำนวนหุ้น สัดส่วนถือหุ้น % จำนวนเงิน (บาท) เทียบกับวันก่อน
1ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)178,099,9808.46%548,547,938+3,562,000
2บริษัท เอเซียเสริมกิจ จำกัด132,491,6906.29%408,074,405+2,649,834
3บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)96,810,6004.60%298,176,648+1,936,212
4นาย ชาตรี โสภณพนิช96,497,3104.58%297,211,715+1,929,946
5นาย ทรงศักดิ์ จิตเจือจุน86,000,0004.08%264,880,000+1,720,000
6นาง สุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล54,758,4902.60%168,656,149+1,095,170
7บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด53,672,5152.55%165,311,346+1,073,450
8นาย ยงยุทธ จรัญวาศน์43,050,9002.04%132,596,772+861,018
9น.ส. วิริณ โอภาสวงการ30,000,0001.42%92,400,000+600,000
10นาย กวิณ โอภาสวงการ30,000,0001.42%92,400,000+600,000
11กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล23,269,8001.11%71,670,984+465,396
12นาย พิพัฒน์ เองวัฒนา23,100,9001.10%71,150,772+462,018
13NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC19,277,4000.92%59,374,392+385,548
14กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ16,373,9000.78%50,431,612+327,478
15นาย ขัตติยะ โรจนตรีคูณ15,300,0000.73%47,124,000+306,000
16STATE STREET EUROPE LIMITED14,902,2960.71%45,899,072+298,046
17นาง ฐิติมา โอภาสวงการ13,085,0400.62%40,301,923+261,701
18นาย บัณฑร ลิ้วประเสริฐ13,050,0000.62%40,194,000+261,000
19กองทุนเปิด บัวหลวงธนคม11,673,3000.55%35,953,764+233,466
20นาย ณรงค์ แสงสุริยะ11,500,0000.55%35,420,000+230,000
21นาย นาคินท์ วงศ์วสุ11,320,0000.54%34,865,600+226,400
22EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT11,203,7000.53%34,507,396+224,074
23นาย บูรณะ ชวลิตธำรง11,200,0000.53%34,496,000+224,000
24นาง อรุณี หวั่งหลี11,000,0000.52%33,880,000+220,000
25นาง วณา คงเดชาเลิศ10,988,0000.52%33,843,040+219,760
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง