คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น THANI

บริษัท บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย์
ที่อยู่ อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 11 UP, 77/35-36 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กทม. 10600
โทรศัพท์ 0-2440-0844
โทรสาร 0-2440-0848
เว๊บไซต์ www.ratchthani.com
ราคาหุ้น 4.32
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 5,662,929,361
No. ShareHolder (THANI) วันที่ 05/03/21 วันที่ 26/08/20 วันที่ 10/06/20 วันที่ 05/03/20 วันที่ 13/09/19 วันที่ 08/03/19 วันที่ 09/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ธนชาต เอสพีวี 1 จำกัด3,155,950,53355.73% (+0.26)2,094,329,83355.47% 2,094,329,83355.47% 2,094,329,83355.47% (+55.47)0 0 0
2RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED317,233,0915.60% (-0.08)214,401,6655.68% (+5.68)0 0 0 0 0
3บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)199,552,1883.52% (+1.50)76,250,5242.02% 76,250,5242.02% (+0.70)49,907,1241.32% (+1.32)0 0 0
4นาย เจริญสุข กิจอิทธิ154,821,8372.73% 103,214,5582.73% 103,214,5582.73% 103,214,5582.73% (+0.26)93,214,5582.47% 74,571,6472.47% 59,657,3182.47%
5บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด143,373,3262.53% (-0.40)110,601,8342.93% (-0.62)134,201,2743.55% (+1.11)92,025,8232.44% (-1.00)129,793,5873.44% (+0.17)98,847,0873.27% (+0.49)67,085,8752.78%
6กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/3089,524,6871.58% (+0.23)50,986,9251.35% (+0.33)38,517,1251.02% (-0.12)43,056,6251.14% (+0.07)40,384,9251.07% (-0.30)41,266,5001.37% (+0.07)31,505,6001.30%
7นาง เนาวนารถ จามรมาน80,500,0001.42% (+0.03)52,500,0001.39% (+0.01)52,000,0001.38% (+0.02)51,500,0001.36% (+0.41)36,000,0000.95% (-0.12)32,300,0001.07% (+0.08)24,000,0000.99%
8SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED59,501,8001.05% (+0.06)37,475,8000.99% (+0.24)28,359,2000.75% (-0.07)31,057,7000.82% (+0.82)0 0 0
9นาง วิลาวรรณ รุ่งวัฒนโสภณ35,426,5980.63% 23,775,0000.63% 23,775,0000.63% 23,775,0000.63% (+0.05)21,935,0000.58% 17,600,0000.58% 14,010,0000.58%
10กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส32,566,4000.58% (+0.06)19,666,6000.52% (+0.52)0 0 0 0 0
11STATE STREET EUROPE LIMITED0 (-0.68)25,506,6200.68% (+0.68)0 0 0 0 0
12NORTH HAVEN THAI PRIVATE EQUITY TITAN COMPANY (HONG KONG) LIMITED0 0 (-5.58)210,532,2655.58% 210,532,2655.58% (+5.58)0 0 0
13นาย ชัชชัย กีรติวรสกุล0 0 (-0.55)20,600,0000.55% (+0.55)0 0 0 0
14นาง ศิริวงษ์ รุ่งวัฒนโสภณ0 0 (-0.52)19,485,0560.52% 19,485,0560.52% 19,485,0560.52% 15,588,0450.52% 12,470,4360.52%
15นาย ภมร พลเทพ0 0 0 (-2.25)85,000,0002.25% (+0.03)84,000,0002.22% (+0.23)60,000,0001.99% (+1.15)20,400,0000.84%
16THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED0 0 0 (-1.11)42,011,5001.11% (-0.14)47,300,0001.25% (-0.54)54,002,4001.79% (+1.79)0
17กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล0 0 0 (-0.94)35,385,4000.94% (+0.94)0 0 0
18กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว0 0 0 (-0.54)20,236,2000.54% (+0.54)0 0 (-0.61)14,669,5000.61%
19กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล0 0 0 (-0.51)19,087,2000.51% (+0.51)0 0 0
20ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 (-65.18)2,460,861,56265.18% 1,968,689,25065.18% 1,574,951,40065.18%
21กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้0 0 0 0 (-0.55)20,727,1930.55% (+0.55)0 0
22กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 0 0 0 0 (-0.59)17,746,3000.59% (+0.59)0
23กองทุนเปิด กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล0 0 0 0 0 (-0.52)15,658,1000.52% (+0.52)0
24นาย ทรงพล เตชะกรินทร์0 0 0 0 0 0 (-0.69)16,577,5000.69%
25บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพื่อ My Double Plus (ตราสารทุน)0 0 0 0 0 0 (-0.64)15,500,0000.64%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง