ข้อมูลหุ้น HENG

บริษัท บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย์
ที่อยู่ 69 หมู่ที่ 7 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย เชียงใหม่ 50210
โทรศัพท์ 1361 หรือ 0-2153-9587
โทรสาร 0-5335-0490
เว๊บไซต์ https://www.hengleasing.com/
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน