ข้อมูลหุ้น TK

บริษัท บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย์
ที่อยู่ 69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
โทรศัพท์ 0-2310-7000
โทรสาร 0-2318-3339
เว๊บไซต์ www.tk.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน