ข้อมูลหุ้น KCAR

บริษัท บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย์
ที่อยู่ 455/1 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2291-8888
โทรสาร 0-2291-4488
เว๊บไซต์ http://www.krungthai.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน