ข้อมูลหุ้น GBX

บริษัท บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย์
ที่อยู่ อาคาร ซีอาร์ซี ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้น 12, 87/2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 0-2672-5999
โทรสาร 0-2687-7009
เว๊บไซต์ www.globlexholding.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน