คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น TIDLOR

บริษัท บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย์
ที่อยู่ 428 อาคารอารีย์ ฮิลล์ ชั้น 11 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
โทรศัพท์ 08-8088-0880
โทรสาร -
เว๊บไซต์ http://www.ngerntidlor.com/th/home.html
ราคาหุ้น 39.25
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 2,318,985,100
No. ShareHolder (TIDLOR) วันที่ 06/05/21
จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)695,695,53030.00%
2Siam Asia Credit Access Pte. Ltd.579,746,23025.00%
3UBS SECURITIES PTE LTD.188,055,0008.11%
4Morgan Stanley & Co. International Plc.138,144,2005.96%
5บัวหลวงหุ้นระยะยาว25,731,6001.11%
6AIA Company Limited-EQAP-D FUND 113,013,8000.56%
7ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/3011,267,0000.49%
8ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)10,693,8000.46%
9THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED10,329,0000.45%
10AIA Company Limited-EQTG-D FUND 19,099,5000.39%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง