ข้อมูลหุ้น MICRO

บริษัท บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย์
ที่อยู่ 863/3 ถนนเพชรเกษม ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมือง นครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3410-9200
โทรสาร -
เว๊บไซต์ www.microleasingplc.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน