ข้อมูลหุ้น S11

บริษัท บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย์
ที่อยู่ 888 ซอยจตุโชติ 10 ถนนจตุโชติ แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม. 10220
โทรศัพท์ 0-2790-0888 , 0-2022-8888
โทรสาร 0-2158-7948
เว๊บไซต์ http://www.sgroup.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน