ข้อมูลหุ้น SAK

บริษัท บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย์
ที่อยู่ 49/47 ถนนเจษฎาบดินทร์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0-5544-4495
โทรสาร 0-5544-0371
เว๊บไซต์ www.saksiam.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน