ข้อมูลหุ้น XPG

บริษัท บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย์
ที่อยู่ เลขที่ 59 สิริ แคมปัส อาคาร ดี ชั้น 2 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
โทรศัพท์ 0-2030-3730
โทรสาร -
เว๊บไซต์ www.xspringcapital.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน