คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น MTC

บริษัท บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย์
ที่อยู่ 32/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กทม. 10700
โทรศัพท์ 0-2880-1033
โทรสาร 0-2880-1173
เว๊บไซต์ www.muangthaicap.com
ราคาหุ้น 62.75
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 2,120,141,343
No. ShareHolder (MTC) วันที่ 30/04/19 วันที่ 30/04/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาง ดาวนภา เพชรอำไพ720,000,00033.96% 720,000,00033.96%
2นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ710,056,40033.49% (-0.47)720,056,40033.96%
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด107,462,6335.07% (+0.96)87,211,1914.11%
4SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED51,790,5002.44% (+0.06)50,377,2752.38%
5STATE STREET EUROPE LIMITED42,028,1741.98% (+0.99)20,947,4440.99%
6นาง ขวัญตา เวศย์วรุตม์28,130,0001.33% (+1.33)0
7บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)18,558,4000.88% (+0.02)18,238,4000.86%
8กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล14,931,4000.70% (+0.13)12,086,6000.57%
9กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล12,148,8000.57% (+0.57)0
10นาย วศิน เดชกิจวิกรม0 (-1.33)28,202,6001.33%
11นาย สุทธิพงษ์ เวศย์วรุตม์0 (-1.12)23,700,0001.12%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง