คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น MTC

บริษัท บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย์
ที่อยู่ 332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม. 10700
โทรศัพท์ 0-2483-8888
โทรสาร -
เว๊บไซต์ www.muangthaicap.com
ราคาหุ้น 57.25
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 2,120,141,343
No. ShareHolder (MTC) วันที่ 30/04/21 วันที่ 02/03/21 วันที่ 07/07/20 วันที่ 22/04/20 วันที่ 03/03/20 วันที่ 30/04/19 วันที่ 30/04/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาง ดาวนภา เพชรอำไพ720,000,00033.96% 720,000,00033.96% 720,000,00033.96% 720,000,00033.96% 720,000,00033.96% 720,000,00033.96% 720,000,00033.96%
2นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ710,056,40033.49% 710,056,40033.49% 710,056,40033.49% 710,056,40033.49% 710,056,40033.49% 710,056,40033.49% (-0.47)720,056,40033.96%
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด130,314,6016.15% (-0.09)132,343,7456.24% (+0.91)113,047,3515.33% (+0.62)99,917,6514.71% (-0.36)107,473,9465.07% 107,462,6335.07% (+0.96)87,211,1914.11%
4STATE STREET EUROPE LIMITED46,151,3262.18% (+0.15)43,034,7262.03% (-0.27)48,744,7142.30% (+0.01)48,444,3772.29% (-0.29)54,599,2772.58% (+0.60)42,028,1741.98% (+0.99)20,947,4440.99%
5SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED45,904,1042.17% (+0.02)45,502,8932.15% (-0.36)53,207,4002.51% 53,230,7002.51% (-0.02)53,689,0002.53% (+0.09)51,790,5002.44% (+0.06)50,377,2752.38%
6CITI (NOMINEES) LIMITED-CITIBANK LONDON RE FUND 20822,137,1001.04% 22,137,1001.04% (-0.30)28,462,3401.34% (+0.08)26,738,4001.26% (-0.08)28,378,4001.34% (+1.34)0 0
7กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว18,474,0000.87% (+0.06)17,077,7000.81% (+0.13)14,327,2000.68% (-0.06)15,669,9000.74% (+0.74)0 0 0
8THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED12,356,6000.58% (-0.10)14,451,5000.68% (+0.68)0 0 0 0 0
9กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/3011,661,1000.55% (-0.08)13,439,4000.63% (-0.05)14,358,9000.68% (+0.02)13,926,1000.66% (-0.07)15,432,0000.73% (+0.73)0 0
10NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC7,725,2910.36% (+0.03)7,027,5910.33% (+0.33)0 0 0 0 0
11บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 (-0.55)11,633,6000.55% (-0.01)11,800,0000.56% (-0.32)18,558,4000.88% (+0.02)18,238,4000.86%
12นาง ขวัญตา เวศย์วรุตม์0 0 0 0 (-0.55)11,650,3000.55% (-0.78)28,130,0001.33% (+1.33)0
13กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล0 0 0 0 (-0.50)10,642,4000.50% (-0.20)14,931,4000.70% (+0.13)12,086,6000.57%
14กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล0 0 0 0 0 (-0.57)12,148,8000.57% (+0.57)0
15นาย วศิน เดชกิจวิกรม0 0 0 0 0 0 (-1.33)28,202,6001.33%
16นาย สุทธิพงษ์ เวศย์วรุตม์0 0 0 0 0 0 (-1.12)23,700,0001.12%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง