ข้อมูลหุ้น SCAP

บริษัท บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย์
ที่อยู่ 99/392 อาคารศรีสวัสดิ์ ชั้น 1,3,6, ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 0-2073-0677
โทรสาร 0-2073-0670
เว๊บไซต์ www.bfit.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน