คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น SAWAD

บริษัท บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย์
ที่อยู่ 99/392 อาคารศรีสวัสดิ์ ชั้น 4, 6 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0-2693-5555
โทรสาร 0-2573-1565
เว๊บไซต์ http://www.meebaanmeerod.com
ราคาหุ้น 50.25
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,147,604,796
No. ShareHolder (SAWAD) ข้อมูลประจำวันที่ 04/10/18 จำนวนหุ้น สัดส่วนถือหุ้น % จำนวนเงิน (บาท) เทียบกับวันก่อน
1น.ส. ธิดา แก้วบุตตา242,144,61221.10%12,167,766,753-
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด96,186,7848.38%4,833,385,896-
3น.ส. ดวงใจ แก้วบุตตา88,141,9597.68%4,429,133,440-
4นาง จริยา แก้วบุตตา71,413,6006.22%3,588,533,400-
5SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED57,388,4135.00%2,883,767,753-
6CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH57,384,8095.00%2,883,586,652-
7UBS AG HONG KONG BRANCH54,888,8884.78%2,758,166,622-
8LGT BANK (SINGAPORE) LTD37,865,3213.30%1,902,732,380-
9SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED27,106,9332.36%1,362,123,383-
10STATE STREET EUROPE LIMITED23,727,3732.07%1,192,300,493-
11กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล15,008,0241.31%754,153,206-
12MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC14,271,1581.24%717,125,690-
13กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/309,092,0000.79%456,873,000-
14กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ8,618,9860.75%433,104,047-
15กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว8,276,9000.72%415,914,225-
16นาย สุทธิศักดิ์ ชัยประดิษฐ8,022,2850.70%403,119,821-
17CHASE NOMINEES LIMITED7,849,6030.68%394,442,551-
18นาย ภมร พลเทพ7,300,0000.64%366,825,000-
19นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล6,810,0000.59%342,202,500-
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง