คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น SAWAD

บริษัท บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย์
ที่อยู่ 99/392 อาคารศรีสวัสดิ์ ชั้น 4, 6 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0-2693-5555
โทรสาร 0-2573-1565
เว๊บไซต์ http://www.meebaanmeerod.com
ราคาหุ้น 63.75
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,373,017,097
No. ShareHolder (SAWAD) วันที่ 06/05/21 วันที่ 17/03/21 วันที่ 18/08/20 วันที่ 07/07/20 วันที่ 13/03/20 วันที่ 07/05/19 วันที่ 04/10/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1น.ส. ธิดา แก้วบุตตา284,763,74620.74% 284,763,74620.74% 284,763,74620.74% 284,763,74620.74% (+0.81)266,359,07219.93% (-0.17)242,144,61220.10% (-1.00)242,144,61221.10%
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด133,610,9379.73% (-2.33)165,626,09812.06% (+0.74)155,503,15811.32% (-0.31)159,723,89411.63% (+0.39)150,171,96211.24% (+1.03)122,951,20010.21% (+1.83)96,186,7848.38%
3น.ส. ดวงใจ แก้วบุตตา100,582,1967.32% 100,582,1967.32% (+0.03)100,082,1967.29% 100,082,1967.29% (+0.03)96,956,1547.26% (-0.06)88,141,9597.32% (-0.36)88,141,9597.68%
4นาง จริยา แก้วบุตตา81,523,7605.94% 81,523,7605.94% 81,523,7605.94% 81,523,7605.94% (+0.06)78,554,9605.88% (-0.05)71,413,6005.93% (-0.29)71,413,6006.22%
5SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED63,992,1034.66% (+0.01)63,851,2034.65% (+0.01)63,702,6034.64% 63,753,4034.64% (+0.07)61,121,3034.57% (-4.92)114,388,4169.49% (+4.49)57,388,4135.00%
6CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH63,250,4894.61% 63,250,4894.61% 63,250,4894.61% 63,250,4894.61% (-0.11)63,123,2894.72% (-0.04)57,384,8094.76% (-0.24)57,384,8095.00%
7CITI (NOMINEES) LIMITED-CATHAY UNITED BANK-FINANCIAL AND ACCOUNTING63,127,2544.60% 63,127,2544.60% 63,127,2544.60% 63,127,2544.60% (-0.12)63,127,2544.72% (+4.72)0 0
8LGT BANK (SINGAPORE) LTD40,148,4642.92% (-0.02)40,329,8642.94% (+0.03)39,980,8642.91% 39,980,8642.91% (-0.13)40,662,8643.04% (-0.03)36,966,2403.07% (-0.23)37,865,3213.30%
9UBS AG HONG KONG BRANCH35,385,9762.58% 35,385,9762.58% 35,385,9762.58% 35,385,9762.58% (-1.94)60,377,7764.52% (-0.04)54,888,8884.56% (-0.22)54,888,8884.78%
10SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED28,049,6312.04% (-0.01)28,132,3842.05% (-0.03)28,556,5662.08% (-0.64)37,362,7952.72% (-0.40)41,672,2953.12% (-1.00)49,642,4004.12% (+1.76)27,106,9332.36%
11STATE STREET EUROPE LIMITED0 0 (-2.24)30,720,0132.24% (+0.24)27,409,8132.00% (+0.18)24,301,8021.82% (-0.89)32,592,2152.71% (+0.64)23,727,3732.07%
12กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/300 0 (-1.39)19,134,0301.39% 19,134,0301.39% (-0.32)22,809,0301.71% (+0.34)16,456,3001.37% (+0.58)9,092,0000.79%
13MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC0 0 (-1.16)15,898,2221.16% 15,898,2221.16% (-0.01)15,698,2221.17% (-0.13)15,696,7111.30% (+0.06)14,271,1581.24%
14นาย สุทธิศักดิ์ ชัยประดิษฐ0 0 (-0.64)8,824,5130.64% 8,824,5130.64% (-0.02)8,824,5130.66% (-0.01)8,022,2850.67% (-0.03)8,022,2850.70%
15สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด0 0 (-0.60)8,298,2000.60% (-0.02)8,500,3000.62% (-0.12)9,948,3000.74% (+0.74)0 0
16กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 0 (-0.60)8,216,0000.60% (+0.60)0 0 0 0
17กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส0 0 (-0.54)7,416,2200.54% 7,416,2200.54% (-0.15)9,172,5200.69% (+0.69)0 0
18กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล0 0 (-0.54)7,348,5460.54% (-0.25)10,845,1460.79% (+0.18)8,175,1460.61% (-0.10)8,520,2240.71% (-0.60)15,008,0241.31%
19กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล0 0 0 (-0.65)8,933,2600.65% (+0.04)8,085,8600.61% (+0.61)0 0
20กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล0 0 0 (-0.59)8,138,7260.59% (+0.59)0 0 0
21กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์0 0 0 0 (-0.60)8,005,0000.60% (+0.60)0 0
22กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ0 0 0 0 (-0.55)7,369,5300.55% (+0.55)0 0
23JPMORGAN THAILAND FUND0 0 0 0 0 (-0.54)6,503,1000.54% (+0.54)0
24กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ0 0 0 0 0 0 (-0.75)8,618,9860.75%
25กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว0 0 0 0 0 0 (-0.72)8,276,9000.72%
26CHASE NOMINEES LIMITED0 0 0 0 0 0 (-0.68)7,849,6030.68%
27นาย ภมร พลเทพ0 0 0 0 0 0 (-0.64)7,300,0000.64%
28นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล0 0 0 0 0 0 (-0.59)6,810,0000.59%
ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)BFIT -บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)SET14,647,048,228
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง