คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น SAWAD

บริษัท บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย์
ที่อยู่ 99/392 อาคารศรีสวัสดิ์ ชั้น 4, 6 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0-2693-5555
โทรสาร 0-2573-1565
เว๊บไซต์ http://www.meebaanmeerod.com
ราคาหุ้น 77.75
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,204,699,562
No. ShareHolder (SAWAD) วันที่ 07/05/19 วันที่ 04/10/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1น.ส. ธิดา แก้วบุตตา242,144,61220.10% (-1.00)242,144,61221.10%
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด122,951,20010.21% (+1.83)96,186,7848.38%
3SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED114,388,4169.49% (+4.49)57,388,4135.00%
4น.ส. ดวงใจ แก้วบุตตา88,141,9597.32% (-0.36)88,141,9597.68%
5นาง จริยา แก้วบุตตา71,413,6005.93% (-0.29)71,413,6006.22%
6CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH57,384,8094.76% (-0.24)57,384,8095.00%
7UBS AG HONG KONG BRANCH54,888,8884.56% (-0.22)54,888,8884.78%
8SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED49,642,4004.12% (+1.76)27,106,9332.36%
9LGT BANK (SINGAPORE) LTD36,966,2403.07% (-0.23)37,865,3213.30%
10STATE STREET EUROPE LIMITED32,592,2152.71% (+0.64)23,727,3732.07%
11กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/3016,456,3001.37% (+0.58)9,092,0000.79%
12MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC15,696,7111.30% (+0.06)14,271,1581.24%
13กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล8,520,2240.71% (-0.60)15,008,0241.31%
14นาย สุทธิศักดิ์ ชัยประดิษฐ8,022,2850.67% (-0.03)8,022,2850.70%
15JPMORGAN THAILAND FUND6,503,1000.54% (+0.54)0
16กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ0 (-0.75)8,618,9860.75%
17กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว0 (-0.72)8,276,9000.72%
18CHASE NOMINEES LIMITED0 (-0.68)7,849,6030.68%
19นาย ภมร พลเทพ0 (-0.64)7,300,0000.64%
20นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล0 (-0.59)6,810,0000.59%
ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)BFIT -บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)SET3,548,835,529
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง