คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น AEONTS

บริษัท บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย์
ที่อยู่ อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั้น 27, 388 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์ 0-2665-0123, 0-2689-7197
โทรสาร 0-2689-7007
เว๊บไซต์ www.aeon.co.th
ราคาหุ้น 188.50
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 250,000,000
No. ShareHolder (AEONTS) วันที่ 19/10/21 วันที่ 13/05/21 วันที่ 20/10/20 วันที่ 14/05/20 วันที่ 21/10/19 วันที่ 14/05/19 วันที่ 19/10/18 วันที่ 16/05/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1AEON FINANCIAL SERVICE CO.,LTD.87,800,00035.12% 87,800,00035.12% 87,800,00035.12% 87,800,00035.12% 87,800,00035.12% 87,800,00035.12% 87,800,00035.12% 87,800,00035.12%
2บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด48,000,00019.20% 48,000,00019.20% 48,000,00019.20% 48,000,00019.20% 48,000,00019.20% 48,000,00019.20% 48,000,00019.20% 48,000,00019.20%
3บริษัท อิออน โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด22,000,0008.80% 22,000,0008.80% 22,000,0008.80% 22,000,0008.80% 22,000,0008.80% 22,000,0008.80% 22,000,0008.80% 22,000,0008.80%
4บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด18,411,9737.36% (+0.77)16,482,9976.59% (+1.28)13,278,5555.31% (-1.05)15,888,2696.36% (+1.95)11,017,3104.41% (-1.15)13,892,7865.56% (-0.06)14,040,6085.62% (-0.23)14,631,1195.85%
5นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์14,700,0005.88% 14,700,0005.88% 14,700,0005.88% 14,700,0005.88% 14,700,0005.88% 14,700,0005.88% 14,700,0005.88% 14,700,0005.88%
6STATE STREET EUROPE LIMITED5,115,8442.05% (+0.13)4,795,8431.92% (+0.31)4,034,3161.61% (+0.30)3,269,5661.31% (+0.22)2,723,4311.09% (+0.53)1,404,1000.56% (+0.56)0 0
7SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED4,485,5001.79% (+0.06)4,315,2001.73% (-0.58)5,785,9002.31% (+0.56)4,370,8001.75% (+0.28)3,665,8001.47% (+0.38)2,729,4001.09% (+1.09)0 0
8SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC2,563,7001.03% (-0.01)2,589,6001.04% (-0.10)2,855,1001.14% (+0.03)2,765,8001.11% (-0.01)2,789,0001.12% (+0.02)2,759,2001.10% 2,759,2001.10% 2,759,2001.10%
9บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,293,9000.92% (+0.92)0 0 0 0 0 0 0
10กองทุนเปิด เคเคพี หุ้นระยะยาวปันผล1,605,3000.64% (+0.64)0 0 0 0 0 0 0
11BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH0 (-0.69)1,732,4000.69% 1,732,4000.69% 1,732,4000.69% 1,732,4000.69% (-0.29)2,456,6000.98% (-0.20)2,957,5001.18% (+0.64)1,351,8000.54%
12MR. MOTOYA OKADA0 (-0.60)1,500,0000.60% 1,500,0000.60% 1,500,0000.60% 1,500,0000.60% 1,500,0000.60% 1,500,0000.60% 1,500,0000.60%
13BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG0 0 (-0.89)2,225,8000.89% (+0.03)2,144,8000.86% 2,144,8000.86% (-0.05)2,262,8000.91% (-0.18)2,716,5001.09% (-0.79)4,688,4001.88%
14นาย ปริญญา เธียรวร0 0 (-0.64)1,600,0000.64% (+0.64)0 0 0 0 0
15กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท0 0 (-0.63)1,580,7000.63% (-0.44)2,678,2001.07% (+0.04)2,571,8001.03% (-0.27)3,240,3001.30% (-0.23)3,817,9001.53% (+1.53)0
16กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว0 0 (-0.60)1,500,5000.60% (-0.48)2,708,2001.08% 2,708,2001.08% (-0.19)3,174,7001.27% (-0.24)3,765,8001.51% (+1.51)0
17MR. MASAO MIZUNO0 0 (-0.56)1,400,0000.56% 1,400,0000.56% 1,400,0000.56% 1,400,0000.56% 1,400,0000.56% 1,400,0000.56%
18กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ0 0 (-0.54)1,354,5000.54% 1,354,5000.54% (-0.04)1,448,4000.58% (-0.15)1,835,7000.73% (-0.13)2,152,5000.86% (+0.86)0
19กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 0 0 (-0.66)1,653,0000.66% (+0.12)1,355,9000.54% (+0.01)1,336,1000.53% (+0.53)0 0
20นาย สถาพร งามเรืองพงศ์0 0 0 0 (-1.65)4,119,1001.65% (-0.07)4,294,6001.72% (-0.24)4,906,0001.96% (+0.04)4,791,6001.92%
21กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล0 0 0 0 0 (-0.76)1,894,9000.76% (+0.76)0 0
22กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ท แคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ0 0 0 0 0 (-0.55)1,383,9000.55% (-0.07)1,562,2000.62% (+0.62)0
23กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/300 0 0 0 0 (-0.54)1,359,7000.54% (-0.02)1,396,6000.56% (+0.56)0
24กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว0 0 0 0 0 0 0 (-1.59)3,974,3001.59%
25กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท0 0 0 0 0 0 0 (-1.57)3,923,2001.57%
26กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ0 0 0 0 0 0 0 (-1.23)3,074,8001.23%
27กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ0 0 0 0 0 0 0 (-0.67)1,677,5000.67%
28นาง มณีรัตน์ งามเรืองพงศ์0 0 0 0 0 0 0 (-0.62)1,552,4000.62%
29J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND0 0 0 0 0 0 0 (-0.52)1,296,6000.52%
30นาย สงกรานต์ ชุนหวัฒนา0 0 0 0 0 0 0 (-0.50)1,260,0000.50%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)     

การใช้เว็บไซต์ truehitz.com ต่อไปแสดงว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ตามที่อธิบายไว้ใน นโยบายคุ้กกี้ และคุณสามารถจัดการคุกกี้ได้เองโดยคลิกที่ปุ่มตั้งค่า