คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น AEONTS

บริษัท บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย์
ที่อยู่ อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั้น 27, 388 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์ 0-2665-0123, 0-2689-7197
โทรสาร 0-2689-7007
เว๊บไซต์ www.aeon.co.th
ราคาหุ้น 218.00
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 250,000,000
No. ShareHolder (AEONTS) วันที่ 14/05/19 วันที่ 16/05/18 วันที่ 19/10/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1AEON FINANCIAL SERVICE CO.,LTD.87,800,00035.12% 87,800,00035.12% 87,800,00035.12%
2บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด48,000,00019.20% 48,000,00019.20% 48,000,00019.20%
3บริษัท อิออน โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด22,000,0008.80% 22,000,0008.80% 22,000,0008.80%
4นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์14,700,0005.88% 14,700,0005.88% 14,700,0005.88%
5บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด13,892,7865.56% (-0.29)14,631,1195.85% (+0.23)14,040,6085.62%
6นาย สถาพร งามเรืองพงศ์4,294,6001.72% (-0.20)4,791,6001.92% (-0.04)4,906,0001.96%
7กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท3,240,3001.30% (+1.30)0 (-1.53)3,817,9001.53%
8กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว3,174,7001.27% (+1.27)0 (-1.51)3,765,8001.51%
9SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC2,759,2001.10% 2,759,2001.10% 2,759,2001.10%
10SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED2,729,4001.09% (+1.09)0 0
11BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH2,456,6000.98% (+0.44)1,351,8000.54% (-0.64)2,957,5001.18%
12BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG2,262,8000.91% (-0.97)4,688,4001.88% (+0.79)2,716,5001.09%
13กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล1,894,9000.76% (+0.76)0 0
14กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ1,835,7000.73% (+0.73)0 (-0.86)2,152,5000.86%
15MR. MOTOYA OKADA1,500,0000.60% 1,500,0000.60% 1,500,0000.60%
16STATE STREET EUROPE LIMITED1,404,1000.56% (+0.56)0 0
17MR. MASAO MIZUNO1,400,0000.56% 1,400,0000.56% 1,400,0000.56%
18กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ท แคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ1,383,9000.55% (+0.55)0 (-0.62)1,562,2000.62%
19กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/301,359,7000.54% (+0.54)0 (-0.56)1,396,6000.56%
20กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว1,336,1000.53% (+0.53)0 0
21กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว0 (-1.59)3,974,3001.59% (+1.59)0
22กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท0 (-1.57)3,923,2001.57% (+1.57)0
23กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ0 (-1.23)3,074,8001.23% (+1.23)0
24กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ0 (-0.67)1,677,5000.67% (+0.67)0
25นาง มณีรัตน์ งามเรืองพงศ์0 (-0.62)1,552,4000.62% (+0.62)0
26J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND0 (-0.52)1,296,6000.52% (+0.52)0
27นาย สงกรานต์ ชุนหวัฒนา0 (-0.50)1,260,0000.50% (+0.50)0

กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง