คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น GL

บริษัท บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย์
ที่อยู่ 63 ซอย1 ถนนเทศบาลนิมิตรใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 0-2580-7555
โทรสาร 0-2954-2902-3
เว๊บไซต์ https://grouplease.international
ราคาหุ้น 4.32
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,525,447,340
No. ShareHolder (GL) วันที่ 02/04/19 วันที่ 30/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1ENGINE HOLDINGS ASIA PTE. LTD.402,565,55326.39% 402,565,55326.39%
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด229,163,03115.02% (-0.18)231,906,14115.20%
3SIX SIS LTD185,852,84212.18% 185,852,84212.18%
4บริษัท เอ.พี.เอฟ. โฮลดิ้งส์ จำกัด158,911,19110.42% 158,911,19110.42%
5DBS VICKERS SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD A/C CLIENTS98,150,0006.43% 98,150,0006.43%
6บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก71,699,0254.70% 71,770,9004.70%
7นาย เจษฎา เลิศนันทปัญญา49,288,6003.23% (+0.10)47,741,6003.13%
8CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-THAI FOCUSED EQUITY FUND LTD24,946,1121.64% (+0.33)19,940,7971.31%
9นาย ประยงค์ วนิชสุวรรณ17,500,0001.15% (+1.15)0
10นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล14,083,7000.92% (-0.30)18,553,5001.22%
11SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED12,080,8960.79% (+0.79)0
12นาง โสภา พฤกษ์ดำรงชัย10,647,6000.70% 10,647,6000.70%
13CHASE NOMINEES LIMITED0 (-0.59)9,069,7000.59%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง