คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น BAM

บริษัท บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย์
ที่อยู่ 99 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ 0-2267-1900
โทรสาร 0-2266-3377
เว๊บไซต์ www.bam.co.th
ราคาหุ้น 21.80
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 3,232,146,757
No. ShareHolder (BAM) วันที่ 29/05/20 วันที่ 09/04/20 วันที่ 11/12/19
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน1,480,000,00045.79% 1,480,000,00045.79% (+45.79)0
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด119,175,6923.69% (+1.02)86,136,6502.67% (+2.67)0
3GIC PRIVATE LIMITED50,676,4001.57% (-0.12)54,497,3001.69% (+1.69)0
4กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล37,557,4001.16% (+1.16)0 0
5กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล35,081,3001.09% (-0.19)41,273,8001.28% (+1.28)0
6กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/3027,603,6000.85% (-0.68)49,321,5001.53% (+1.53)0
7กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล23,258,7000.72% 23,258,7000.72% (+0.72)0
8บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)22,077,7000.68% (-0.01)22,243,4000.69% (+0.69)0
9นาย สุวัฒน์ นิยมเสถียร21,820,0000.68% 21,820,0000.68% (+0.68)0
10THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED18,582,2000.57% (+0.57)0 0
11กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล18,242,8000.56% (+0.56)0 0
12กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล18,195,9000.56% 18,195,9000.56% (+0.56)0
13นาย จีรเดช จงวัฒนาศิลป์กุล0 (-0.77)25,000,0000.77% (+0.77)0
14สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด0 (-0.65)20,918,1000.65% (+0.65)0
15กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 (-0.59)18,982,4000.59% (+0.59)0
16กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส0 (-0.57)18,298,3000.57% (+0.57)0
17นาง ลาวัณย์ หวั่งหลี0 (-0.51)16,500,0000.51% (+0.51)0
18กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ0 (-0.51)16,448,0000.51% (+0.51)0
19กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน0 0 (-41.46)1,249,999,99041.46%
20UBS SECURITIES PTE LTD0 0 (-10.69)322,250,00010.69%
21กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว0 0 (-1.53)46,112,6001.53%
22กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/300 0 (-1.08)32,481,7001.08%
23บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 (-0.73)22,000,0000.73%
24กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล0 0 (-0.63)19,090,2000.63%
25กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนง.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซึ่งจดทะเบียนแล้ว(EGAT-E)0 0 (-0.62)18,567,4000.62%
26กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 0 (-0.61)18,324,1000.61%
27กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล0 0 (-0.58)17,527,6000.58%
28กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล0 0 (-0.57)17,270,2000.57%
บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)AMARIN -บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)SET27,861,723
2บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)GSTEEL -บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)SET14,451,100
Total42,312,824
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง