ข้อมูลหุ้น BAM

บริษัท บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย์
ที่อยู่ 99 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ 0-2267-1900
โทรสาร 0-2266-3377
เว๊บไซต์ www.bam.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน