ข้อมูลหุ้น ML

บริษัท บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย์
ที่อยู่ 48/1-5 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0-2574-6901
โทรสาร 0-2574-6902, 0-2574-6903
เว๊บไซต์ http://www.mida-leasing.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน