ข้อมูลหุ้น ECL

บริษัท บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย์
ที่อยู่ 976/1 ซอยโรงพยาบาลพระราม 9 ถนนริมคลองสามเสน แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทรศัพท์ 0-2641-5252
โทรสาร 0-2641-5994-5
เว๊บไซต์ www.ecl.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน