อัตราผลตอบแทนรวม แยกตามรายธุรกิจย้อนหลัง 1 ปี หมวด CONS เรียงตามเดือน Jul 2022

 

No.StockDec 2022Nov 2022Oct 2022Sep 2022Aug 2022Jul 2022Jun 2022May 2022Apr 2022Mar 2022Feb 2022Jan 2022
1CK-1.62+6.47+6.91+3.33-1.17+5.94-3.35+7.18-3.47-2.62-0.47-7.86
2WGE-4.44-9.4-1.32+3.42-9.32+4.55-120-2.170-1.6-0.53
3PYLON-5.91+11.27-1.39-5.68+3.62+0.45-6.38+7.31-10.25+1.23+3.83-7.84
4TPOLY+4.65-12.84-3.27-3.16-1.250-7.51-6.49-1.6-0.53-5.5-0.99
5TRITN-5.260-5+11.11-5.260-5-9.090-8.33-4+4.17
6STI-0.8-3.85+4+20.19-0.480-10.68-7.07+10.58+5.05+15.79+6.21
7PREB0+3.01-0.6+0.6+6.41-0.64-1.88-5.08+1.72+2.96-2.31+2.98
8STEC+12.4+3.42+2.63-7.32+1.65-0.82-6.87+0.77-2.99-3.19-2.08-2.04
9PLE-1.47-2.86-2.780-1.37-1.35-5.13-1.36-5.8100-3.37
10NWR0-2.56+4-3.85+8.33-1.37-5.19-1.28-9.3-6.52-7.07-8.33
11TEKA+1.39-16.76+0.58-17.31+0.24-1.4-6.9600000
12TEAMG-6.47-17.26+27.27+158.82-18.4-1.57-38.94-10.59+105.22+92.95-2.61+0.66
13SEAFCO+3.33+4.65-4.44-5.76+11.05-2.27-4.35-2.65-5.03-8.29-2.25-5.13
14UNIQ+6.42-2.68-0.44-7.41+1.67-2.45-1.61-2.35-5.56-4.42-0.88-12.31
15SRICHA-8.12-8.8+14.29-9.13+1.96-2.86-19.23+3.52-8.57-8.5+2.68-5.7
16TTCL+1.35+3.24-5.68+0.44-5-4+0.81+5.08-10.1+8.47+0.83+6.19
17BJCHI-2.790+2.29-4.37+5.17-4.4-5.7-3.5-5.66+3.33-4.55-6.78
18APCS-2.97+1.41-0.4-0.99-6.48-4.42-11.02+8.64+7.27+22.22-11.76-1.92
19CNT-11.69-3.14-3.05-2.38-1.18-5.03+5.92-1.17-3.39-4.32-1.07-4.59
20ITD+1.06-2.07+4.32-3.65-5.88-5.56+9.09-1-3.85+0.97-4.63-5.26
21SQ-0.54-0.53+1.63-7.54+6.42-5.56-4.81+0.97-2.83-3.51-2.56+2.63
22STPI+0.97-10.43+0.44+26.52-2.69-6.06-7.91-9.28-10.57-5.36+10.89-21.09
23TRC+3.57+7.69-10.34+11.54-13.33-6.25-5.88-5.56-14.29+16.67-23.4+9.3
24SYNTEC+7.88+5.1-3.09-1.82+5.1-9.25-2.260-6.25-2.54-2.48+3.59
25RT-6.08-4.52-5.49+11.56+1.38-9.38-9.09-11.11-1+1.21-1.49-5.61
26BKD-0.84-1.65-0.82-9.63+16.38-14.71-18.07+29.69+2.4+16.97-1.8+2.78
27EMC-13.33-16.67-100-4.76-19.23+36.84-9.52-19.23+4-3.85-3.7
28CIVIL0-5.19-1.91-7.65+2.41-22.79-14+2.45-7.55-0.93+16.30

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)     

การใช้เว็บไซต์ truehitz.com ต่อไปแสดงว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ตามที่อธิบายไว้ใน นโยบายคุ้กกี้ และคุณสามารถจัดการคุกกี้ได้เองโดยคลิกที่ปุ่มตั้งค่า