คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น NWR

บริษัท บริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ บริการรับเหมาก่อสร้าง
ที่อยู่ อาคารบางนาทาวเวอร์ เอ ชั้น 18-19, 2/3 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม.6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2730-2100, 0-2751-9455-74
โทรสาร 0-2751-9487, 0-2751-9484-5
เว๊บไซต์ www.nawarat.co.th
ราคาหุ้น 0.61
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 2,584,821,596
No. ShareHolder (NWR) วันที่ 16/03/20 วันที่ 14/05/19 วันที่ 15/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย พลพัฒ กรรณสูต263,910,28510.21% (+0.12)260,910,28510.09% (-0.39)270,910,28510.48%
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด108,871,1154.21% (-1.73)153,493,3345.94% (+1.14)124,198,5624.80%
3นาย ประวิทย์ พูนเพชรกุล105,900,0004.10% (+0.28)98,800,0003.82% (+0.72)80,161,7003.10%
4นาย ธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์30,510,0001.18% (+1.18)0 0
5นาย สุวัฒน์ เลิศปัญญาโรจน์26,396,3821.02% (+0.01)26,096,3821.01% (+0.24)19,963,7820.77%
6นาย วสันต์ ธัญธีรพันธุ์22,000,0000.85% (+0.85)0 0
7นาย รัชพล นภานพรัตน์แก้ว20,197,7350.78% 20,197,7350.78% 20,197,7350.78%
8นาง จินตกา พูนเพชรกุล19,200,0000.74% (+0.74)0 0
9นาย สมชัย สินทรัพย์ไพศาล17,832,5000.69% (+0.16)13,700,0000.53% (+0.53)0
10นาย ไชยา สกุลชัยวาณิชย์17,792,1000.69% (+0.69)0 0
11นาย สุรพงษ์ เล็กศรีสมพงษ์16,988,8000.66% (+0.66)0 0
12นาย สุชาติ ก่อตระกูล14,200,0000.55% 14,200,0000.55% (+0.55)0
13นาย ชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย0 (-2.37)61,368,0002.37% (-0.60)76,908,0002.97%
14นาย สันติ โกวิทจินดาชัย0 (-1.06)27,332,0001.06% (-1.93)77,332,0002.99%
15นาย จิตติพร จันทรัช0 (-0.67)17,433,7000.67% 17,433,7000.67%
16นาง ณรัมภา กุลตังวัฒนา0 0 (-0.59)15,285,7130.59%
17นาง วันทนา นิลวัชรารัง0 0 (-0.57)14,651,0000.57%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง