ข้อมูลหุ้น NWR

บริษัท บริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ บริการรับเหมาก่อสร้าง
ที่อยู่ อาคารบางนาทาวเวอร์ เอ ชั้น 18-19, 2/3 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม.6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2730-2100, 0-2751-9455-74
โทรสาร 0-2751-9487, 0-2751-9484-5
เว๊บไซต์ www.nawarat.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน