คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น CK

บริษัท บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ บริการรับเหมาก่อสร้าง
ที่อยู่ อาคารวิริยะถาวร, 587 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กทม. 10400
โทรศัพท์ 0-2277-0460, 0-2275-0026
โทรสาร 0-2275-7029
เว๊บไซต์ http://www.ch-karnchang.co.th
ราคาหุ้น 15.50
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,693,966,260
No. ShareHolder (CK) วันที่ 30/06/20 วันที่ 21/04/20 วันที่ 13/03/20 วันที่ 04/09/19 วันที่ 09/05/19 วันที่ 28/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด242,745,36514.33% (+0.07)241,512,36514.26% 241,512,36514.26% (+0.24)237,512,36514.02% 237,512,36514.02% (-2.51)280,012,36516.53%
2บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด181,787,53010.73% (+0.61)171,396,53010.12% 171,396,53010.12% 171,396,53010.12% 171,396,53010.12% 171,396,53010.12%
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด117,743,8886.95% (+0.58)107,864,6426.37% (+0.39)101,345,1085.98% (-0.61)111,596,1896.59% (+1.77)81,728,7484.82% (+1.47)56,672,4193.35%
4บริษัท ซีเค.ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จำกัด86,048,2125.08% 86,048,2125.08% 86,048,2125.08% 86,048,2125.08% 86,048,2125.08% 86,048,2125.08%
5ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)38,950,0002.30% 38,950,0002.30% 38,950,0002.30% 38,950,0002.30% 38,950,0002.30% 38,950,0002.30%
6UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account31,185,3001.84% (-0.73)43,462,4002.57% 43,462,4002.57% (+0.09)42,007,2002.48% (-0.12)43,969,3002.60% (+0.85)29,669,3001.75%
7SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED27,834,1051.64% (+0.09)26,171,6001.55% (+0.02)25,855,7001.53% (-0.68)37,452,9002.21% (+0.16)34,764,3002.05% (+0.20)31,252,9001.85%
8บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)22,051,9001.30% (+1.30)0 0 0 0 0
9กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/3020,455,4001.21% (+0.13)18,238,3001.08% (+0.01)18,201,2001.07% (+1.07)0 (-0.67)11,284,3000.67% (+0.16)8,649,7000.51%
10กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล19,705,1001.16% (-0.27)24,262,1001.43% 24,262,1001.43% 24,262,1001.43% (+0.34)18,490,2001.09% (+0.03)17,875,9001.06%
11กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล17,379,1001.03% 17,379,1001.03% 17,379,1001.03% (-0.22)21,200,0001.25% (+1.25)0 0
12บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)15,545,2000.92% 15,545,2000.92% 15,545,2000.92% 15,545,2000.92% 15,545,2000.92% 15,545,2000.92%
13นาง โสภิดา ตรีวิศวเวทย์15,383,2250.91% 15,383,2250.91% 15,383,2250.91% 15,383,2250.91% 15,383,2250.91% 15,383,2250.91%
14นาย ปลิว ตรีวิศวเวทย์14,231,4970.84% 14,231,4970.84% 14,231,4970.84% (+0.04)13,631,4970.80% 13,631,4970.80% 13,631,4970.80%
15กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล13,987,2250.83% 13,987,2250.83% 13,987,2250.83% (-0.05)14,940,0250.88% (+0.05)14,075,8250.83% (+0.11)12,199,8250.72%
16กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล13,473,2650.80% 13,473,2650.80% 13,473,2650.80% (-0.05)14,391,9650.85% (+0.04)13,740,0650.81% (+0.07)12,514,1650.74%
17กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล9,618,1000.57% (-0.13)11,899,4000.70% (-0.07)13,093,7000.77% 13,093,7000.77% (+0.18)9,952,8000.59% (+0.04)9,245,1000.55%
18บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)9,023,5000.53% (-0.02)9,237,7000.55% (+0.01)9,127,3000.54% (+0.01)8,975,6000.53% (-0.04)9,650,9000.57% (+0.57)0
19สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด8,875,9600.52% (-0.03)9,342,3600.55% (-0.02)9,639,7600.57% (+0.57)0 0 0
20หม่อมหลวง ประสบชัย เกษมสันต์8,703,9460.51% 8,703,9460.51% 8,703,9460.51% 8,703,9460.51% 8,703,9460.51% 8,703,9460.51%
21นาง ปราณี ทองกิตติกุล0 0 (-0.56)9,504,3420.56% (+0.02)9,214,3420.54% (+0.54)0 0
22THE BANK OF NEW YORK MELLON0 0 0 0 (-0.62)10,518,6000.62% (-0.11)12,420,6580.73%
23นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ0 0 0 0 0 (-0.82)13,952,5000.82%
24กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 0 0 0 0 (-0.51)8,719,8000.51%
25บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 (-0.50)8,503,4000.50%
ช.การช่าง ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)BEM -บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)SET38,057,618,541
2บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)CKP -บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)SET11,097,874,569
3บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)TTW -บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)SET9,211,521,060
4บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัดCK -บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)SET2,817,706,715
5บริษัท ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั่น จำกัดBEM -บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)SET1,086,446,618
6บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)CK -บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)SET341,804,450
Total62,612,971,953
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง