ข้อมูลหุ้น CK

บริษัท บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ บริการรับเหมาก่อสร้าง
ที่อยู่ อาคารวิริยะถาวร, 587 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กทม. 10400
โทรศัพท์ 0-2277-0460, 0-2275-0026
โทรสาร 0-2275-7029
เว๊บไซต์ http://www.ch-karnchang.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน