คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น CK

บริษัท บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ บริการรับเหมาก่อสร้าง
ที่อยู่ อาคารวิริยะถาวร, 587 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กทม. 10400
โทรศัพท์ 0-2277-0460, 0-2275-0026
โทรสาร 0-2275-7029
เว๊บไซต์ http://www.ch-karnchang.co.th
ราคาหุ้น 15.30
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,694,096,755
No. ShareHolder (CK) วันที่ 04/09/19 วันที่ 09/05/19 วันที่ 28/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด237,512,36514.02% 237,512,36514.02% (-2.51)280,012,36516.53%
2บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด171,396,53010.12% 171,396,53010.12% 171,396,53010.12%
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด111,596,1896.59% (+1.77)81,728,7484.82% (+1.47)56,672,4193.35%
4บริษัท ซีเค.ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จำกัด86,048,2125.08% 86,048,2125.08% 86,048,2125.08%
5UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account42,007,2002.48% (-0.12)43,969,3002.60% (+0.85)29,669,3001.75%
6ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)38,950,0002.30% 38,950,0002.30% 38,950,0002.30%
7SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED37,452,9002.21% (+0.16)34,764,3002.05% (+0.20)31,252,9001.85%
8กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล24,262,1001.43% (+0.34)18,490,2001.09% (+0.03)17,875,9001.06%
9กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล21,200,0001.25% (+1.25)0 0
10บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)15,545,2000.92% 15,545,2000.92% 15,545,2000.92%
11นาง โสภิดา ตรีวิศวเวทย์15,383,2250.91% 15,383,2250.91% 15,383,2250.91%
12กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล14,940,0250.88% (+0.05)14,075,8250.83% (+0.11)12,199,8250.72%
13กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล14,391,9650.85% (+0.04)13,740,0650.81% (+0.07)12,514,1650.74%
14นาย ปลิว ตรีวิศวเวทย์13,631,4970.80% 13,631,4970.80% 13,631,4970.80%
15กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล13,093,7000.77% (+0.18)9,952,8000.59% (+0.04)9,245,1000.55%
16นาง ปราณี ทองกิตติกุล9,214,3420.54% (+0.54)0 0
17บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)8,975,6000.53% (-0.04)9,650,9000.57% (+0.57)0
18หม่อมหลวง ประสบชัย เกษมสันต์8,703,9460.51% 8,703,9460.51% 8,703,9460.51%
19กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/300 (-0.67)11,284,3000.67% (+0.16)8,649,7000.51%
20THE BANK OF NEW YORK MELLON0 (-0.62)10,518,6000.62% (-0.11)12,420,6580.73%
21นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ0 0 (-0.82)13,952,5000.82%
22กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 0 (-0.51)8,719,8000.51%
23บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 (-0.50)8,503,4000.50%
ช.การช่าง ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)BEM -บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)SET36,621,481,992
2บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)TTW -บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)SET10,063,006,200
3บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)CKP -บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)SET5,978,700,924
4บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัดCK -บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)SET2,588,087,603
5บริษัท ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั่น จำกัดBEM -บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)SET1,045,448,633
Total56,296,725,352
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง