ข้อมูลหุ้น PREB

บริษัท บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ บริการรับเหมาก่อสร้าง
ที่อยู่ 503 ชั้น1 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2960-1380-89
โทรสาร 0-2960-1392
เว๊บไซต์ www.prebuilt.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน