ข้อมูลหุ้น WGE

บริษัท บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ บริการรับเหมาก่อสร้าง
ที่อยู่ เลขที่ 50/1203 หมู่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2981-7992?4
โทรสาร 0-2981-7995, 0-2981-7970
เว๊บไซต์ www.well-graded.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน