คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น SRICHA

บริษัท บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ บริการรับเหมาก่อสร้าง
ที่อยู่ เลขที่ 97 หมู่ที่ 3 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 0-3877-2462-6
โทรสาร 0-3877-2467
เว๊บไซต์ www.sricha.com
ราคาหุ้น 7.40
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 309,874,174
No. ShareHolder (SRICHA) วันที่ 12/03/20 วันที่ 12/03/19 วันที่ 14/05/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ศรีราชา โฮลดิ้ง จำกัด145,300,00046.89% 145,300,00046.89% 145,300,00046.89%
2นาย บัลลังก์ เขมาภิรัตน์6,983,0002.25% (-0.02)7,033,0002.27% 7,033,0002.27%
3นาย คนธีร์ เขมาภิรัตน์6,879,0002.22% 6,879,0002.22% 6,879,0002.22%
4นาง สุดจินดา เศรษฐกูลวิชัย6,878,9002.22% 6,878,9002.22% 6,878,9002.22%
5นาย ปรีชา แอ่งขุมทรัพย์6,196,0002.00% (+0.05)6,050,0001.95% (+0.01)6,000,0001.94%
6นาย เกษมศักดิ์ สุคนธมาน6,000,0001.94% 6,000,0001.94% 6,000,0001.94%
7นาย ประเสริฐ เหลืองสมบูรณ์4,610,0001.49% (+0.09)4,350,0001.40% 4,350,0001.40%
8นาย กฤษฎา โพธิสมภรณ์4,288,3001.38% 4,288,3001.38% 4,288,3001.38%
9บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)3,814,9001.23% 3,814,9001.23% 3,814,9001.23%
10นาย เกียรติ ศรีจอมขวัญ3,065,4000.99% (+0.01)3,035,4000.98% 3,035,4000.98%
11นาย ธนน รุ่งธนเกียรติ2,812,5000.91% (+0.22)2,141,0000.69% (+0.69)0
12นาย อภิศักดิ์ เทพผดุงพร2,704,8000.87% (-0.25)3,458,0001.12% 3,461,0001.12%
13นาย สมภาค ริเริ่มสุนทร2,652,5000.86% 2,652,5000.86% (+0.01)2,647,5000.85%
14นาง สุพิชฌาย์ วาสประเสริฐสุข2,596,0000.84% 2,596,0000.84% 2,596,0000.84%
15นาย บุณยสิทธิ์ รุ่งธนเกียรติ2,334,7000.75% 2,334,7000.75% 2,334,7000.75%
16นาย กำธร ยังคง2,190,3000.71% 2,190,3000.71% 2,190,3000.71%
17น.ส. พรวดี สมพงษ์ชัยกุล2,101,0000.68% 2,101,0000.68% (+0.06)1,910,0000.62%
18นาย ศรศักดิ์ ชุณวิรัตน์2,086,2000.67% 2,086,2000.67% 2,086,2000.67%
19นาย สมพงษ์ ชอัมพงษ์1,797,0000.58% 1,797,0000.58% 1,797,0000.58%
20น.ส. พลอยส่องแสง นพรัมภา1,750,0000.56% 1,750,0000.56% 1,750,0000.56%
21นาย ศักดาเดช ศรีดาอำภา1,727,9000.56% 1,727,9000.56% (+0.02)1,669,9000.54%
22น.ส. สิริรัตน์ พงศ์ทิพย์พนัส1,700,0000.55% (+0.55)0 0
23นาย ประสิทธิ์ เสาวรัติธาดา1,617,7000.52% (+0.52)0 0
24บริษัท เวชธานี จำกัด (มหาชน)0 (-0.54)1,668,7000.54% 1,668,7000.54%
25บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด0 0 (-0.55)1,690,5150.55%
26น.ส. ธนิกา รังคกูลนุวัฒน์0 0 (-0.50)1,560,0000.50%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง