ข้อมูลหุ้น SRICHA

บริษัท บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ บริการรับเหมาก่อสร้าง
ที่อยู่ เลขที่ 97 หมู่ที่ 3 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 0-3877-2462-6
โทรสาร 0-3877-2467
เว๊บไซต์ www.sricha.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน