คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น SRICHA

บริษัท บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ บริการรับเหมาก่อสร้าง
ที่อยู่ เลขที่ 97 หมู่ที่ 3 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 0-3877-2462-6
โทรสาร 0-3877-2467
เว๊บไซต์ www.sricha.com
ราคาหุ้น 16.20
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 309,874,174
No. ShareHolder (SRICHA) วันที่ 11/03/21 วันที่ 30/06/20 วันที่ 12/03/20 วันที่ 12/03/19 วันที่ 14/05/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ศรีราชา โฮลดิ้ง จำกัด145,300,00046.89% 145,300,00046.89% 145,300,00046.89% 145,300,00046.89% 145,300,00046.89%
2นาย กฤษฎา โพธิสมภรณ์7,588,3002.45% 7,588,3002.45% (+1.07)4,288,3001.38% 4,288,3001.38% 4,288,3001.38%
3นาย บัลลังก์ เขมาภิรัตน์6,919,0002.23% (-0.02)6,983,0002.25% 6,983,0002.25% (-0.02)7,033,0002.27% 7,033,0002.27%
4นาย คนธีร์ เขมาภิรัตน์6,879,0002.22% 6,879,0002.22% 6,879,0002.22% 6,879,0002.22% 6,879,0002.22%
5นาง สุดจินดา เศรษฐกูลวิชัย6,878,9002.22% 6,878,9002.22% 6,878,9002.22% 6,878,9002.22% 6,878,9002.22%
6นาย ปรีชา แอ่งขุมทรัพย์6,260,0002.02% (+0.03)6,170,0001.99% (-0.01)6,196,0002.00% (+0.05)6,050,0001.95% (+0.01)6,000,0001.94%
7นาย เกษมศักดิ์ สุคนธมาน6,000,0001.94% 6,000,0001.94% 6,000,0001.94% 6,000,0001.94% 6,000,0001.94%
8นาย ประเสริฐ เหลืองสมบูรณ์4,610,0001.49% 4,610,0001.49% 4,610,0001.49% (+0.09)4,350,0001.40% 4,350,0001.40%
9บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)3,814,9001.23% 3,814,9001.23% 3,814,9001.23% 3,814,9001.23% 3,814,9001.23%
10นาย ธีรพล นพรัมภา3,534,4001.14% (+1.14)0 0 0 0
11นาย เกียรติ ศรีจอมขวัญ0 (-0.99)3,065,4000.99% 3,065,4000.99% (+0.01)3,035,4000.98% 3,035,4000.98%
12นาย สมภาค ริเริ่มสุนทร0 (-0.86)2,652,5000.86% 2,652,5000.86% 2,652,5000.86% (+0.01)2,647,5000.85%
13นาง สุพิชฌาย์ วาสประเสริฐสุข0 (-0.84)2,596,0000.84% 2,596,0000.84% 2,596,0000.84% 2,596,0000.84%
14นาย บุณยสิทธิ์ รุ่งธนเกียรติ0 (-0.75)2,334,7000.75% 2,334,7000.75% 2,334,7000.75% 2,334,7000.75%
15นาย กำธร ยังคง0 (-0.71)2,190,3000.71% 2,190,3000.71% 2,190,3000.71% 2,190,3000.71%
16น.ส. พรวดี สมพงษ์ชัยกุล0 (-0.68)2,101,0000.68% 2,101,0000.68% 2,101,0000.68% (+0.06)1,910,0000.62%
17นาย ศรศักดิ์ ชุณวิรัตน์0 (-0.67)2,086,2000.67% 2,086,2000.67% 2,086,2000.67% 2,086,2000.67%
18นาย อภิศักดิ์ เทพผดุงพร0 (-0.63)1,957,7000.63% (-0.24)2,704,8000.87% (-0.25)3,458,0001.12% 3,461,0001.12%
19นาย ประสิทธิ์ เสาวรัติธาดา0 (-0.59)1,840,7000.59% (+0.07)1,617,7000.52% (+0.52)0 0
20นาย สมพงษ์ ชอัมพงษ์0 (-0.58)1,797,0000.58% 1,797,0000.58% 1,797,0000.58% 1,797,0000.58%
21น.ส. พลอยส่องแสง นพรัมภา0 (-0.56)1,750,0000.56% 1,750,0000.56% 1,750,0000.56% 1,750,0000.56%
22นาย ศักดาเดช ศรีดาอำภา0 (-0.56)1,727,9000.56% 1,727,9000.56% 1,727,9000.56% (+0.02)1,669,9000.54%
23น.ส. สิริรัตน์ พงศ์ทิพย์พนัส0 (-0.55)1,700,0000.55% 1,700,0000.55% (+0.55)0 0
24นาย ธนน รุ่งธนเกียรติ0 0 (-0.91)2,812,5000.91% (+0.22)2,141,0000.69% (+0.69)0
25บริษัท เวชธานี จำกัด (มหาชน)0 0 0 (-0.54)1,668,7000.54% 1,668,7000.54%
26บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด0 0 0 0 (-0.55)1,690,5150.55%
27น.ส. ธนิกา รังคกูลนุวัฒน์0 0 0 0 (-0.50)1,560,0000.50%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง