ข้อมูลหุ้น TRC

บริษัท บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ บริการรับเหมาก่อสร้าง
ที่อยู่ เลขที่ 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220
โทรศัพท์ 0-2022-7777
โทรสาร 0-2022-7788
เว๊บไซต์ www.trc-con.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน