คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น TRC

บริษัท บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ บริการรับเหมาก่อสร้าง
ที่อยู่ เลขที่ 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220
โทรศัพท์ 0-2022-7777
โทรสาร 0-2022-7788
เว๊บไซต์ www.trc-con.com
ราคาหุ้น 0.14
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 9,585,856,233
No. ShareHolder (TRC) วันที่ 30/03/21 วันที่ 27/03/20 วันที่ 01/07/19 วันที่ 01/04/19 วันที่ 07/05/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด2,712,797,31428.30% 2,712,797,31428.30% 1,743,941,13128.30% 1,743,941,13128.30% 1,660,896,31628.30%
2UBS AG SINGAPORE BRANCH465,449,5334.85% (-0.06)470,714,5324.91% (+4.91)0 0 0
3SMPR Holding Pte. Ltd.348,434,9923.63% 348,434,9923.63% (-2.02)348,434,9925.65% 348,434,9925.65% 331,842,8505.65%
4บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด256,996,6142.68% (-0.85)338,675,7893.53% (-0.22)230,963,2523.75% (+0.12)223,984,8513.63% (+0.11)206,404,6153.52%
5นาย แสงชัย วสุนธรา218,809,0202.28% 218,809,0202.28% (-0.99)201,734,3703.27% 201,734,3703.27% (+0.23)178,231,4003.04%
6NOMURA PB NOMINEES LTD.153,726,5311.60% (+0.51)104,329,7311.09% (+0.37)44,070,8990.72% 44,070,8990.72% (+0.02)40,857,1420.70%
7นาย อานนท์ชัย วีระประวัติ150,000,0001.56% (-0.32)180,000,0001.88% (+0.26)100,000,0001.62% 100,000,0001.62% (-1.45)180,000,0003.07%
8นาย บุญธรรม ไกรวัฒนพงศ์132,416,6651.38% 132,416,6651.38% 85,124,9991.38% 85,124,9991.38% 81,071,4281.38%
9นาย อยุทธ์ พจน์อนันต์120,977,7771.26% (-0.03)123,977,7771.29% (+0.11)72,500,0001.18% (+1.18)0 0
10นาย เจนวิทย์ สมบัติเจริญวงศ์118,989,6281.24% (+1.24)0 0 0 0
11นาย สมัย ลี้สกุล0 (-1.23)117,631,4941.23% (+0.13)67,905,9611.10% 67,905,9611.10% (+0.03)62,767,5821.07%
12นาง ดวงใจ พรพิรุณรักษ์0 (-1.16)111,000,0001.16% (+1.16)0 0 0
13THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH0 (-0.96)92,021,3260.96% 59,156,5670.96% 59,156,5670.96% 56,339,5880.96%
14นาย ทรงยศ เอื้อวัฒนา0 (-0.89)84,847,2480.89% (+0.89)0 0 0
15นาย ทิตนนท์ นาคะศิริ0 (-0.69)66,239,9300.69% (+0.10)36,156,5980.59% 36,156,5980.59% (-0.09)40,149,1420.68%
16CHINA TONGHAI SECURITIES LIMITED A/C CLIENT0 (-0.68)65,002,3990.68% 41,787,2570.68% (+0.68)0 0
17นาย สุชาติ เศรษฐีวรรณ0 (-0.66)62,999,9980.66% 40,499,9990.66% 40,499,9990.66% 38,571,4280.66%
18UBS AG LONDON BRANCH0 (-0.52)50,061,9660.52% 32,192,5930.52% 32,192,5930.52% (-0.22)43,339,6130.74%
19น.ส. ดลฤดี หลูไพบูลย์0 (-0.51)49,000,0000.51% 31,500,0000.51% 31,500,0000.51% 30,000,0000.51%
20นาง สุภา ยั่งยืนสุนทร0 0 (-0.52)32,175,0000.52% (-0.12)39,663,3000.64% (+0.12)30,371,4290.52%
21นาย ศรัญ ประกายรุ้งทอง0 0 0 (-0.71)43,648,5000.71% 41,570,0000.71%
22OCEANWIDE SECURITIES COMPANY LIMITED A/C CLIENT0 0 0 (-0.68)41,787,2570.68% (+0.68)0
23น.ส. พรชื่น หัสธรรม0 0 0 (-0.57)35,424,7030.57% 33,737,8130.57%
24บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)0 0 0 (-0.51)31,528,1990.51% 30,026,8570.51%
25นาง พรรณเพ็ญ ประภาศิริกุล0 0 0 0 (-0.63)37,250,0000.63%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง