คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น ITD

บริษัท บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ บริการรับเหมาก่อสร้าง
ที่อยู่ อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์, 2034/132-161 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10320
โทรศัพท์ 0-2716-1600
โทรสาร 0-2716-1488
เว๊บไซต์ http://www.itd.co.th
ราคาหุ้น 1.20
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 5,279,106,101
No. ShareHolder (ITD) วันที่ 15/05/19 วันที่ 30/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย เปรมชัย กรรณสูต628,213,62611.90% (-1.63)714,479,02613.53%
2นาง นิจพร จรณะจิตต์350,815,1406.64% (-0.33)367,913,1406.97%
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด221,051,1824.19% (+0.31)204,996,5483.88%
4SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED106,598,3492.02% (+1.03)52,389,5640.99%
5นาย วิชัย วชิรพงศ์53,850,1001.02% (-1.79)148,554,2002.81%
6น.ส. จิตราพรรณ จรณะจิตต์50,614,3910.96% 50,614,3910.96%
7นาง วลัยทิพย์ พิริยะวรสกุล50,414,3910.95% 50,414,3910.95%
8นาย ไชยา สกุลชัยวาณิชย์44,504,1500.84% (-0.01)45,004,1500.85%
9นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์40,284,5000.76% (-0.20)50,544,5000.96%
10น.ส. ปราชญา กรรณสูต38,839,7660.74% 38,839,7660.74%
11นาย ประวิตร พันธ์สายเชื้อ37,201,3000.70% (-0.63)70,382,4001.33%
12บริษัท ซี.พี.เค.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด34,680,0000.66% 34,680,0000.66%
13น.ส. ชไมมาส กรรณสูต33,594,6810.64% 33,594,6810.64%
14N.C.B.TRUST LIMITED-POLUNIN DEVELOPING COUNTRIES FUND, LLC33,432,5080.63% 33,432,5080.63%
15นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร32,063,9000.61% (-0.22)43,963,9000.83%
16นาย สุเทพ จิระสิริกุล29,500,0000.56% (+0.56)0
17นาย ธนพล เลิศนันทปัญญา28,500,0000.54% 28,500,0000.54%
18นาย ธรณิศ กรรณสูต28,210,9600.53% 28,210,9600.53%
19CHASE NOMINEES LIMITED0 (-0.87)46,187,1850.87%
20STATE STREET EUROPE LIMITED0 (-0.60)31,903,5550.60%
21นาย ณัฐพล จุฬางกูร0 (-0.57)29,986,4000.57%
อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)CTW -บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)SET250,476,321
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง