คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น TRITN

บริษัท บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ บริการรับเหมาก่อสร้าง
ที่อยู่ เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
โทรศัพท์ 0-2553-5000
โทรสาร 0-2553-5091
เว๊บไซต์ www.triton.co.th
ราคาหุ้น 0.28
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 9,631,062,933
No. ShareHolder (TRITN) วันที่ 15/03/21 วันที่ 17/03/20 วันที่ 13/05/19 วันที่ 28/09/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1น.ส. หลุยส์ เตชะอุบล1,668,100,10017.32% 1,668,100,10017.32% (-3.44)1,668,100,10020.76% 1,668,100,10020.76%
2นาย ศุภจักร ไตรรัตโนภาส1,160,000,00012.04% (+12.04)0 0 0
3นาย ล้ำพันธุ์ พรรธนประเทศ476,980,0004.95% (+2.76)211,314,0002.19% (+2.19)0 0
4CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH428,813,5004.45% (-0.13)440,813,5004.58% (-0.56)412,813,5005.14% 412,813,5005.14%
5บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด269,850,7762.80% (+0.74)198,451,3962.06% (-0.54)208,998,0902.60% (+0.03)206,142,3332.57%
6บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)237,855,4002.47% 237,855,4002.47% (+2.47)0 0
7นาย ปรีชา อภินันท์กูล217,000,0002.25% (+0.10)207,000,0002.15% (-0.25)193,000,0002.40% (+0.33)166,000,0002.07%
8UBS AG HONG KONG BRANCH214,739,7002.23% (+0.38)177,739,7001.85% (-0.24)167,739,7002.09% 167,739,7002.09%
9นาย สดาวุธ เตชะอุบล205,000,0002.13% 205,000,0002.13% (-0.42)205,000,0002.55% 205,000,0002.55%
10นาย ทวีศักดิ์ ศรีประจิตติชัย200,000,0002.08% (-2.07)400,000,0004.15% (-0.83)400,000,0004.98% 400,000,0004.98%
11ZICO TRUST (S) LTD. ATO ASIA ALPHA EQUITY FUND 30 (-14.53)1,400,000,00014.53% (+14.53)0 0
12น.ส. พรพิชา ติยะจินดา0 (-1.49)144,000,0001.49% (-0.64)170,829,0002.13% (+0.98)92,000,0001.15%
13นาย สมนึก พจน์เกษมสิน0 (-1.45)139,735,9111.45% (-0.29)139,735,9111.74% 139,735,9111.74%
14นาย ชยุตม์ ลี้อิสสระนุกูล0 (-1.33)128,591,4841.33% (-0.27)128,591,4841.60% 128,591,4841.60%
15BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE0 (-1.32)126,904,0871.32% (-0.32)131,704,0871.64% (-0.21)148,884,7871.85%
16นาย นพพงษ์ พงษ์ทวีวิรัตน์0 (-1.31)125,800,0001.31% (-0.25)125,500,0001.56% 125,000,0001.56%
17นาย พชร พรรธนประเทศ0 (-1.29)124,000,0001.29% (+0.37)74,000,0000.92% (+0.92)0
18นาย วีร์กฤติ บวรอัศวกุล0 (-1.11)107,051,8851.11% (-0.22)107,051,8851.33% 107,051,8851.33%
19นาย สินโชค พิริโยทัยสกุล0 (-1.10)106,043,9911.10% (-0.47)126,078,4911.57% 126,078,4911.57%
20นาง มาลินี อมรวิชัยไพศาล0 (-0.99)95,500,0000.99% (-0.20)95,500,0001.19% 95,500,0001.19%
21นาย วุฒิชัย พิริโยทัยสกุล0 (-0.89)85,916,0660.89% (-0.58)118,312,0661.47% 118,312,0661.47%
22น.ส. กัลยารัตน์ เครือวัลย์0 (-0.86)83,000,0000.86% (-0.17)83,000,0001.03% 83,000,0001.03%
23นาย อัครรัฐ วรรณรัตน์0 (-0.85)82,242,3000.85% (+0.85)0 (-1.27)101,850,0001.27%
24นาย ภูริพัฒน์ พิจิตรพงศ์ชัย0 (-0.75)72,100,0000.75% (-0.15)72,100,0000.90% (+0.02)71,015,1000.88%
25นาย ธนรัชต์ คล้ายมณี0 (-0.73)70,000,0000.73% (-0.14)70,000,0000.87% (+0.12)60,000,0000.75%
26นาย สุวัฒน์ กฤษณวิภาคพร0 (-0.62)60,000,0000.62% (-0.13)60,000,0000.75% (+0.02)58,300,0000.73%
27น.ส. มนต์สินี วรศักดาพิศาล0 (-0.57)55,000,0000.57% (-0.01)46,900,0000.58% (+0.58)0
28นาย จุน ภูริทัต0 (-0.53)51,100,0000.53% (-0.07)48,500,0000.60% (+0.06)43,280,0000.54%
29นาย ณภัทร จึงขจรกิจ0 (-0.52)50,000,0000.52% (+0.52)0 0
30นาย สุพจน์ สื่อสวัสดิ์วณิชย์0 0 (-0.72)58,220,0000.72% (+0.72)0
31นาง นวลพรรณ ล่ำซำ0 0 (-0.59)47,000,0280.59% (-0.13)58,000,0280.72%
32นาย กิจจา หอรักษา0 0 0 (-1.02)82,000,0001.02%
33ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุล0 0 0 (-0.75)60,000,0000.75%
34นาย สง่า ตั้งจันสิริ0 0 0 (-0.54)43,000,0000.54%
ไทรทัน โฮลดิ้ง ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)GLOCON -บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)SET538,630,000
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง