คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น BJCHI

บริษัท บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ บริการรับเหมาก่อสร้าง
ที่อยู่ เลขที่ 594 หมู่ 4 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา ระยอง 21180
โทรศัพท์ 0-3301-7345
โทรสาร 0-3301-7348
เว๊บไซต์ www.bjc1994.com
ราคาหุ้น 2.22
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,599,646,643
No. ShareHolder (BJCHI) วันที่ 16/03/21 วันที่ 22/06/20 วันที่ 18/03/20 วันที่ 18/03/19 วันที่ 16/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1MR. YOUNG JUN LEE452,700,00028.30% 452,700,00028.30% 452,700,00028.30% (+0.01)452,700,00028.29% 452,700,00028.29%
2MR. SEUNGWOO LEE452,500,00028.29% 452,500,00028.29% 452,500,00028.29% (+0.01)452,500,00028.28% 452,500,00028.28%
3MR. KYUYOUNG LEE270,076,20016.88% 270,076,20016.88% 270,076,20016.88% 270,076,20016.88% 270,076,20016.88%
4MRS. JUM JA YANG15,750,0000.98% 15,750,0000.98% 15,750,0000.98% 15,750,0000.98% 15,750,0000.98%
5นาย คงศักดิ์ มหาวรมากร13,527,6000.85% 13,527,6000.85% 13,527,6000.85% (+0.02)13,309,4000.83% (+0.01)13,109,9000.82%
6นาย สมชาย ปัดภัย12,794,7000.80% (-0.08)14,077,0000.88% (+0.13)11,983,2000.75% (-0.16)14,480,0000.91% (+0.91)0
7บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด11,786,9300.74% (+0.02)11,560,8300.72% (-0.07)12,603,6300.79% (-0.11)14,402,6030.90% (-0.04)14,965,6460.94%
8นาย ประวิตร พันธ์สายเชื้อ7,958,1000.50% (+0.50)0 0 (-0.66)10,534,5000.66% 10,584,5000.66%
9นาง จารุวรรณ เจียมพิทยานุวัฒน์5,044,3000.32% (+0.32)0 0 0 0
10นาง จันทร์จิรา สมัครไทย5,002,5000.31% (+0.31)0 0 0 0
11นาย ศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย0 0 0 (-0.63)10,000,0000.63% 10,000,0000.63%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง