ข้อมูลหุ้น CIVIL

บริษัท บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ บริการรับเหมาก่อสร้าง
ที่อยู่ 68/12 อาคารซีอีซี ชั้น 7 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 0-2589-8888-9
โทรสาร 0-2589-8886-7
เว๊บไซต์ www.civilengineering.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน