คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น APCS

บริษัท บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ ยานยนต์
ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เลขที่ 700/331 หมู่ที่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมือง ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 0-3846-8300
โทรสาร 0-3845-8751
เว๊บไซต์ http://www.asiaprecision.com
ราคาหุ้น 4.12
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 660,036,166
No. ShareHolder (APCS) วันที่ 26/11/19 วันที่ 11/03/19 วันที่ 12/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จำกัด146,000,00022.12% 146,000,00022.12% 146,000,00022.12%
2นาย อภิชาติ การุณกรสกุล91,668,39813.89% 91,668,39813.89% 91,668,39813.89%
3นาย สมชาย หงส์รัตนวิจิตร40,000,0006.06% 40,000,0006.06% 40,000,0006.06%
4นาง ดาราณี อัตตะนันทน์32,157,1314.87% (+3.34)10,069,9001.53% (+0.91)4,069,9000.62%
5นาย ชาญชัย กุลถาวรากร24,473,8003.71% (+0.04)24,202,7003.67% (+0.29)22,294,6003.38%
6นาย อรรณพ ลิ้มประเสริฐ20,197,3003.06% (+0.04)19,902,6003.02% (+0.23)18,404,8002.79%
7นาย ชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ12,335,6821.87% (-0.76)17,335,6822.63% 17,335,6822.63%
8นาย สิโรจน์ แสงเทวาภรณ์11,136,8001.69% (+0.22)9,700,0001.47% (+0.03)9,500,0001.44%
9น.ส. สาธินี จันทศาศวัต9,321,2591.41% 9,321,2591.41% (-0.75)14,249,5592.16%
10MR. TSAI MING-YU9,037,7001.37% (+1.37)0 0
11น.ส. ทองเพียร แสนสร้อย8,846,9001.34% (+1.34)0 0
12น.ส. กัลย์ทิชา วจนะวิจารณ์8,385,6001.27% (+0.07)7,918,6001.20% (+1.20)0
13นาย ภาคภูมิ ศิริชัยวงศ์สกุล7,462,5001.13% 7,462,5001.13% 7,462,5001.13%
14นาย พิชญ์ การุณกรสกุล6,976,4251.06% 6,976,4251.06% 6,976,4251.06%
15น.ส. ศิรินันท์ วิจิตรวิกรม6,797,6111.03% 6,797,6111.03% 6,797,6111.03%
16นาย ธีรชาติ วีรวรรณ6,744,4001.02% 6,744,4001.02% 6,744,4001.02%
17นาย ธนภรณ์ งามมงคลรัตน์6,186,9000.94% (+0.01)6,109,8000.93% (+0.01)6,083,1000.92%
18นาง เกศรา มานะศิลป์5,685,2000.86% (+0.18)4,455,0000.68% (+0.68)0
19นาย สวิจักร์ โลจายะ5,500,0000.83% (+0.83)0 0
20นาย อภิรักษ์ จิระพจชพร5,124,7000.78% 5,124,7000.78% (+0.01)5,089,6000.77%
21นาย วรพจน์ จรรย์โกมล4,695,8520.71% 4,695,8520.71% (+0.03)4,487,5520.68%
22นาย ไพทูรย์ มานะศิลป์4,485,0000.68% (+0.14)3,565,0000.54% (+0.54)0
23ม.ร.ว. ศศิจุฑาภา วรวรรณ4,246,6000.64% 4,246,6000.64% (-0.21)5,597,7000.85%
24น.ส. พร้อมพร อังสุพันธุ์4,082,2000.62% 4,082,2000.62% 4,082,2000.62%
25นาย ไพฑูรย์ มานะศิลป์4,020,0000.61% (+0.09)3,430,0000.52% (+0.52)0
26นาย วีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์4,000,0000.61% (+0.61)0 0
27นาง ปารดา ลิ่มอติบูลย์3,929,5000.60% (+0.01)3,920,0000.59% (-0.22)5,325,0000.81%
28น.ส. นัทที กิติกรอรรถ3,424,6000.52% 3,424,6000.52% 3,424,6000.52%
29นาย จอมทรัพย์ โลจายะ0 (-3.35)22,087,2313.35% 22,087,2313.35%
30บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก0 (-1.37)9,061,7001.37% (-0.02)9,189,7001.39%
31นาย สุชาติ อุสาหะ0 (-1.34)8,846,9001.34% (-0.18)10,000,0001.52%
32นาย พรพรหม พรหมวาณิช0 0 (-0.96)6,310,0000.96%
33นาย ชรินทร์ โซนี่0 0 (-0.77)5,090,3000.77%
34บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด0 0 (-0.60)3,942,5620.60%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง