คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น TTCL

บริษัท บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ บริการรับเหมาก่อสร้าง
ที่อยู่ 159/41-44 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้น 27 - 30, สุขุมวิท 21(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
โทรศัพท์ 0-2260-8505
โทรสาร 0-2260-8525-6
เว๊บไซต์ www.ttcl.com
ราคาหุ้น 4.84
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 616,061,606
No. ShareHolder (TTCL) วันที่ 19/03/21 วันที่ 03/07/20 วันที่ 25/03/20 วันที่ 16/10/19 วันที่ 24/04/19 วันที่ 11/05/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1SOJITZ CORPORATION56,000,0009.09% 56,000,0009.09% 56,000,0009.09% 56,000,0009.09% 56,000,0009.09% (+9.09)0
2นาย ศักดิ์ชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล52,250,0008.48% (+0.85)47,000,0007.63% (+1.06)40,500,0006.57% (-1.56)50,100,0008.13% (+1.20)42,710,0006.93% (+0.50)36,000,0006.43%
3บริษัท โกลบอล บิสซิเนส แมเนจเมนท์ จำกัด38,634,9006.27% 38,634,9006.27% 38,634,9006.27% 38,634,9006.27% 38,634,9006.27% (-0.63)38,634,9006.90%
4MR. HIRONOBU IRIYA34,161,1345.55% (+4.52)6,355,0001.03% (+0.39)3,945,0000.64% (-4.91)34,161,1345.55% 34,161,1345.55% (-0.55)34,161,1346.10%
5DAIWA CAPITAL MARKETS SINGAPORE LIMITED30,800,0005.00% (+5.00)0 0 0 0 0
6นาย สุเทพ พัฒนสิน17,150,0002.78% (+0.61)13,350,0002.17% (+1.07)6,800,0001.10% (+0.19)5,610,0000.91% 5,610,0000.91% (-0.07)5,470,0000.98%
7นาย เจียรนัย เลิศรัชต์กุล16,993,1002.76% 16,993,1002.76% 16,993,1002.76% 16,993,1002.76% (+0.33)14,993,1002.43% (-0.25)14,993,1002.68%
8น.ส. สุรัตนา ตฤณรตนะ16,179,4482.63% 16,179,4482.63% 16,179,4482.63% (+0.06)15,855,9482.57% 15,835,9482.57% (-0.26)15,835,9482.83%
9บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด14,969,3022.43% (-2.01)27,363,3074.44% (+0.20)26,096,5124.24% (-0.26)27,735,0074.50% (+0.05)27,420,8134.45% (-1.26)31,986,4645.71%
10น.ส. กรรติกา ตันธุวนิตย์9,558,0411.55% 9,558,0411.55% 9,558,0411.55% (+0.01)9,458,0411.54% 9,458,0411.54% (-0.15)9,458,0411.69%
11น.ส. เบญจมาศ นันทวีรวัฒน์0 (-2.03)12,496,2002.03% 12,496,2002.03% (+1.10)5,758,6000.93% (+0.01)5,691,8000.92% (-0.04)5,367,2000.96%
12นาย ทิวา จารึก0 (-1.17)7,194,3001.17% 7,194,3001.17% (+0.02)7,094,3001.15% 7,074,3001.15% (-0.09)6,924,3001.24%
13นาย ธนรัตน์ รักอริยะพงศ์0 (-1.01)6,195,0001.01% (-0.02)6,355,0001.03% 6,345,0001.03% (+0.03)6,157,0001.00% (+0.01)5,543,0000.99%
14นาย วรพงษ์ รวิรัฐ0 (-0.99)6,095,0000.99% (+0.24)4,617,0000.75% (+0.01)4,577,0000.74% (+0.08)4,037,0000.66% (+0.07)3,327,0000.59%
15นาง นิจพร จรณะจิตต์0 (-0.86)5,297,2070.86% 5,297,2070.86% 5,297,2070.86% 5,297,2070.86% (-0.09)5,297,2070.95%
16กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ๊คทีฟ SET 50 ปันผล0 (-0.79)4,862,6000.79% (-0.30)6,710,6001.09% 6,710,6001.09% 6,710,6001.09% (+0.02)5,998,9001.07%
17นาย วันชัย รตินธร0 (-0.73)4,500,0000.73% 4,500,0000.73% (+0.03)4,300,0000.70% 4,300,0000.70% (-0.07)4,300,0000.77%
18MR. HIDETO KOYAMA0 (-0.70)4,337,3600.70% 4,337,3600.70% 4,337,3600.70% 4,337,3600.70% (-0.07)4,337,3600.77%
19กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้0 (-0.58)3,577,4950.58% (-0.31)5,476,7950.89% 5,476,7950.89% 5,476,7950.89% (-0.09)5,476,7950.98%
20นาย พัฒนศักดิ์ ศักดิ์ชัยเจริญกุล0 (-0.55)3,409,0000.55% 3,409,0000.55% 3,409,0000.55% 3,409,0000.55% (-0.04)3,330,0000.59%
21น.ส. บุญสิตา ศักดิ์ชัยเจริญกุล0 (-0.55)3,400,0000.55% 3,400,0000.55% (+0.01)3,330,0000.54% 3,330,0000.54% (+0.54)0
22น.ส. วันทนีย์ รุจิราวรรณกร0 (-0.55)3,376,3000.55% (+0.02)3,276,3000.53% (+0.53)0 0 0
23นาย พิชิต ปลอดสมบูรณ์0 (-0.52)3,197,8300.52% (+0.52)0 0 0 0
24นาย บรรยง อนรรฆธรรม0 (-0.50)3,100,0000.50% 3,100,0000.50% 3,100,0000.50% 3,100,0000.50% (-0.04)3,000,0000.54%
25กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นไดนามิค0 0 (-1.15)7,053,4291.15% (-0.16)8,076,6291.31% (+0.24)6,587,4291.07% (+0.08)5,569,7290.99%
26กองทุนเปิด กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล0 0 (-1.04)6,389,6001.04% 6,389,6001.04% (-0.11)7,075,6001.15% (-0.02)6,570,2001.17%
27กองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้ปันผล0 0 (-0.76)4,700,2620.76% 4,700,2620.76% 4,700,2620.76% (+0.04)4,039,2620.72%
28กองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้0 0 (-0.68)4,201,0690.68% 4,201,0690.68% 4,201,0690.68% (+0.10)3,255,0690.58%
29น.ส. พิมพ์พิชชา ศักดิ์ชัยเจริญกุล0 0 (-0.64)3,941,0000.64% (+0.01)3,850,0000.63% (+0.06)3,500,0000.57% (+0.57)0
30กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว0 0 (-0.59)3,641,9000.59% (-0.16)4,617,2000.75% (+0.75)0 0
31กองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ0 0 (-0.56)3,470,4390.56% 3,470,4390.56% 3,470,4390.56% (-0.06)3,470,4390.62%
32กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล0 0 0 (-0.59)3,645,9000.59% 3,645,9000.59% (-0.01)3,369,6000.60%
33นาง อรุณี ศักดิ์ชัยเจริญกุล0 0 0 (-0.54)3,356,0000.54% 3,356,0000.54% (+0.54)0
34กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยออลสตาร์ปันผล0 0 0 (-0.54)3,322,3000.54% (-0.57)6,807,9001.11% (+0.27)4,714,8000.84%
35กองทุนเปิด กรุงศรีไทยออลสตาร์0 0 0 (-0.51)3,148,3000.51% (-0.75)7,731,1001.26% (+0.24)5,717,6001.02%
36นาย พิริยะ ว่องพยาบาล0 0 0 0 0 (-0.79)4,444,0000.79%
37บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 (-0.71)4,000,0000.71%
38นาย อานุภาพ รักอริยะพงศ์0 0 0 0 0 (-0.54)3,000,0000.54%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง